Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošana

personai par nekustamo īpašumu, kuru pastāvīgi un tikai saviem mērķiem lieto sabiedriskā labuma organizācijas.

15.12.2021. Rīgas dome pieņēma saistošos noteikumus Nr.109 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Rīgā” (turpmāk – SN 109), kas stājās spēkā 15.01.2022. Ar SN 109 spēkā stāšanos spēku zaudē Rīgas domes 18.12.2019. saistošie noteikumi Nr.111 “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā”, līdz ar to mainās arī līdzšinējā kārtība kā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus piešķir par tiem nekustamajiem īpašumiem, ko lieto sabiedriskā labuma organizācijas.

Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde (turpmāk – Pārvalde) sniedz informāciju par nosacījumiem, kas jāievēro, lai arī turpmāk Jums tiktu piešķirti nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi par tiem nekustamajiem īpašumiem, ko lieto sabiedriskā labuma organizācijas.

>  Saskaņā ar SN 109 3.17.apakšpunkta nosacījumiem turpmāk nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus varēs saņemt par zemi un ēkām, ko pastāvīgi un tikai saviem mērķiem lieto sabiedriskā labuma organizācija. Atvieglojumus piešķir par taksācijas gadu, bet ne ilgāk, kā pastāv atbilstība atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem.

>  Lai saskaņā SN 109 3.17.apakšpunktu saņemtu nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus par 2022. gadu (februāris-decembris), Pārvaldē pieteikums jāiesniedz līdz 31.03.2022.

>   Pieteikumam par atvieglojumu piešķiršanu, pievienojami dokumenti:

  • Līgums par nekustamā īpašuma nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai. Ja līgums Pārvaldē ir iesniegts jau iepriekš, tad atkārtoti tas nav jāiesniedz.

Ja taksācijas gada laikā tiek pagarināts līguma darbības termiņš, tad ne vēlāk kā līdz sākotnējā līguma darbības termiņa beigām jāiesniedz Pārvaldē attiecīgo faktu apliecinošus dokumentus un nekustamā īpašuma izmantošanas plāns atlikušajai taksācijas gada daļai.

  • Nekustamā īpašuma izmantošanas plāns, kas apliecina faktu, ka nekustamā īpašuma objektu pastāvīgi un tikai saviem mērķiem lietos sabiedriskā labuma organizācija (norādot pasākumu norises laiku, vietu un īsu aprakstu).

>  Līdz 01.05.2023. jāiesniedz Pārvaldē atskaite par nekustamā īpašuma izmantošanu 2022.gadā, apliecinot tā pastāvīgu lietošanu tikai sabiedriskā labuma organizācijas mērķiem atbilstoši iesniegtajam plānam. Atskaites neiesniegšanas gadījumā vai iesniegšanas termiņa kavējuma gadījumā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi tiek atcelti.

>  Lai saņemtu nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus uz SN 109 3.17.apakšpunkta pamata par 2023.taksācijas gadu un turpmāk:

  • līdz pirmstaksācijas gada 15.decembrim jāiesniedz Pārvaldē pieteikums un nekustamā īpašuma izmantošanas plāns taksācijas gadam;
  • taksācijas gada 1.janvārī plkst. 0.00 konkrētajā nekustamā īpašuma objektā nav deklarēta nevienas personas dzīvesvieta;
  • līdz pēctaksācijas gada 1.maijam jāiesniedz Pārvaldē nekustamā īpašuma izmantošanas atskaite.

>  Par 2023.taksācijas gadu un turpmāk, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus varēs saņemt tikai tad, ja līdz taksācijas gada 1. janvārim nodokļa maksātājs vai tā pilnvarotā persona, aizbildnis vai aizgādnis ir reģistrējis oficiālo elektronisko adresi vai sniedzis piekrišanu elektroniskai saziņai ar Pārvaldi ar e-pasta starpniecību un minētais elektroniskās saziņas kanāls ir aktīvs visu taksācijas gadu. Ja nodokļa maksātājs objektīvu iemeslu dēļ nav aktīvs elektroniskajā vidē, viņš līdz taksācijas gada 1. janvārim iesniedz Pārvaldē pamatotu iesniegumu, kurā norādīti objektīvi iemesli, kas liedz nodokļa maksātājam reģistrēt oficiālo elektronisko adresi vai piekrist elektroniskai saziņai ar Pārvaldi ar e-pasta starpniecību.

Neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar Pārvaldi pa tālruni 80000850 (bezmaksas), +371 67105919 (zvaniem no ārzemēm).

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas pilsētas pašvaldība (RD Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, adrese: Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012, tālrunis: 80000850, elektroniskā pasta adrese: pip@riga.lv). Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja attiekties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas. Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes), tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma šeit. Sīkdatnes šajā mājaslapā var viegli akceptēt vai noraidīt, izvēloties vienu no pogām.