Atbalsta pasākumi NĪN maksātājiem

1. Nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pārcelšana

Saskaņā ar Rīgas domes 02.03.2022. lēmumu Nr. 1327 “Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pārcelšanu” tika nolemts pārcelt nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu 2022. gada pirmajā ceturksnī no 31.03.2022. uz 01.07.2022. un otrajā ceturksnī no 16.05.2022. uz 15.08.2022.

2. Nokavējuma naudas neaprēķināšana par 2022. gada nekustama īpašuma nodokļa maksājumiem

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 5. pantu, par 2022. taksācijas gadam aprēķināto nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma kavējumu likuma “Par nodokļiem un nodevām” 29. panta otrajā daļā noteiktā nokavējuma nauda netiek aprēķināta, ja maksājums ir veikts līdz 2022. gada 31. decembrim.
Ja 2022. taksācijas gadam aprēķinātais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums līdz 2022. gada 31. decembrim nav veikts, nodokļa maksājumam, sākot ar 2023. gada 1. janvāri, tiek aprēķināta nokavējuma nauda likumā noteiktajā apmērā.

3. NĪN termiņa sadalīšana vai atlikšana līdz vienam gadam

Gadījumos, kad jau pirms nodokļu samaksas termiņa iestāšanās ir zināms, ka objektīvu iemeslu dēļ nebūs iespējams savlaicīgi un pilnā apmērā samaksāt aprēķināto nekustamā īpašuma nodokļa kārtējo maksājumu, Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde aicina izmantot iespēju vienoties par nodokļu samaksas termiņa pagarināšanu.

Nodokļu maksātājam motivēts iesniegums jāiesniedz ne vēlāk kā 15 dienas pēc maksājuma termiņa iestāšanās.

Plašāka informācija šeit =>

4. Vienošanās par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi

Finansiālās grūtībās nonākušiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem ir iespējas rakstveidā vienoties ar Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldi par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu samaksas grafiku uz laiku līdz trīs gadiem.

Plašāka informācija šeit =>

Cienījamie klienti!

Pirms klātienes apmeklējuma lūdzam veikt iepriekšējo pierakstu pa tālruni 80000850.

Lūdzam pēc iespējas pakalpojumus pieteikt un saņemt attālināti. Iesniegt dokumentus elektroniski var:
– izmatojot e-adresi, norādot adresātu Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde;
– nosūtot iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pasta adresi: pip@riga.lv (gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju, aicinām izmantot e-adresi);
– portālā latvija.lv (e-pakalpojums “Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana”, informācija kā to izdarīt ⇒ ). E-pakalpojumā iesniedzams dokuments, kurā ietverts iestādes kompetencē esošs lūgums, sūdzība, priekšlikums vai jautājums, atbilstoši Iesniegumu likumam. E-pakalpojums nav paredzēts iestādes pakalpojumu pieteikšanai.

Ja iesniegumu nav iespējas iesniegt elektroniski, to varat nosūtīt Pārvaldei pa pastu (adrese: Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012) vai ievietot pasta kastītēs, kuras atrodas pie ieejas durvīm Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldē (Terēzes ielā 5, Rīgā).

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas pilsētas pašvaldība (RD Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, adrese: Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012, tālrunis: 80000850, elektroniskā pasta adrese: pip@riga.lv). Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja attiekties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas. Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes), tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma šeit. Sīkdatnes šajā mājaslapā var viegli akceptēt vai noraidīt, izvēloties vienu no pogām.