Atbalsta pasākumi NĪN maksātājiem

1. Nokavējuma naudas neaprēķināšana par 2021.gada nekustama īpašuma nodokļa maksājumiem

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 5.pantu, par 2021. taksācijas gadam aprēķināto nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma kavējumu likuma “Par nodokļiem un nodevām” 29.panta otrajā daļā noteiktā nokavējuma nauda netiek aprēķināta, ja maksājums ir veikts līdz 2021.gada 31.decembrim.
Ja 2021. taksācijas gadam aprēķinātais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums līdz 2021.gada 31.decembrim nav veikts, nodokļa maksājumam, sākot ar 2022.gada 1.janvāri, tiek aprēķināta nokavējuma nauda likumā noteiktajā apmērā.

2. NĪN termiņa sadalīšana vai atlikšana līdz vienam gadam

Gadījumos, kad jau pirms nodokļu samaksas termiņa iestāšanās ir zināms, ka objektīvu iemeslu dēļ nebūs iespējams savlaicīgi un pilnā apmērā samaksāt aprēķināto nekustamā īpašuma nodokļa kārtējo maksājumu, Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde aicina izmantot iespēju vienoties par nodokļu samaksas termiņa pagarināšanu.

Nodokļu maksātājam motivēts iesniegums jāiesniedz ne vēlāk kā 15 dienas pēc maksājuma termiņa iestāšanās.

Plašāka informācija šeit =>

3. Vienošanās par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi

Finansiālās grūtībās nonākušiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem ir iespējas rakstveidā vienoties ar Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldi par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu samaksas grafiku uz laiku līdz trīs gadiem.

Plašāka informācija šeit =>

Cienījamie klienti! Vēršam Jūsu uzmanību, ka lai ierobežotu Covid-19 izplatību, klientu apkalpošana notiek tikai pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 80000850.

Iesniegumus lūdzam iesniegt elektroniski:
– nosūtot iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pasta adresi: pip@riga.lv ;
– portālā latvija.lv (e-pakalpojums “Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana”, informācija kā to izdarīt ir pieejama šeit ).

Ja dokumentus nav iespējas iesniegt elektroniski, lūdzam tos nosūtīt Pārvaldei pa pastu vai ievietot pasta kastītēs, kuras atrodas pie ieejas durvīm Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldē (Terēzes ielā 5, Rīgā).