Informācija par nokavējuma naudas aprēķināšanu 2021.gadā

Saskaņā ar grozījumiem likumā "Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums", kuri stājās spēkā ar 2021.gada 17. aprīlī, par 2021. taksācijas gadam aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma kavējumu netiek aprēķināta nokavējuma nauda, ja maksājums tiek veikts līdz 2021. gada 31. decembrim.

Ja 2021. taksācijas gadam aprēķinātais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums līdz 2021. gada 31. decembrim nav veikts, nodokļa maksājumam, sākot ar 2022. gada 1. janvāri, tiek aprēķināta nokavējuma nauda likuma "Par nodokļiem un nodevām" 29. panta otrajā daļā noteiktajā apmērā.

Informācija par iespēju pagarināt NĪN samaksas termiņu

Gadījumos, kad objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams savlaicīgi un pilnā apmērā samaksāt nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu par 3. ceturksni, aicinām līdz 31.08.2021. iesniegt iesniegumu, lai vienotos par nodokļu samaksas termiņa pagarināšanu.

Papildu informācija ⇒

Klientu apkalpošana klātienē

Lai ierobežotu Covid-19 izplatību, klientu apkalpošana notiek tikai pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 80000850.

PĀRVALDE INFORMĒ, KA PĀRCELTI 31.MARTA UN 17.MAIJA NĪN SAMAKSAS TERMIŅI

Pamatojoties uz Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 5. pantu, Rīgas dome nolēma pārcelt Rīgas pilsētas pašvaldībā likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 6. panta trešajā daļā noteikto nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu 2021. gada pirmajā un otrajā ceturksnī uz 2021. gada 15. jūniju.

Papildu informācija ⇒

Pārvalde informē, ka NĪN apmaksu var veikt:

  • Portālos www.eriga.lv, www.latvija.lv, www.epakalpojumi.lv;
  • Savā internetbankā vai banku filiālēs. Pakalpojumam tiek piemērota kredītiestādes noteiktā komisijas maksa;
  • SIA "MAXIMA Latvija" veikalu kasēs ar bankas norēķinu kartēm vai skaidras naudas veidā. Pakalpojumam tiek piemērota pakalpojuma sniedzēja noteiktā komisijas maksa;         Papildu informācija  ⇒
  • VAS "Latvijas Pasts" nodaļās. Pakalpojumam tiek piemērota VAS "Latvijas Pasts" noteiktā komisijas maksa;     Nodaļu atrašanās vietas  ⇒
  • Ar MasterCard un VISA sistēmu bankas norēķinu kartēm RD Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Terēzes ielā 5, Rīgā  (pieņemšana tikai pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 80000850) un RD Apkaimju iedzīvotāju centros, Rīgā, Brīvības ielā 49/53, Daugavpils ielā 31, Eduarda Smiļģa ielā 46, Ieriķu ielā 43A un Gobas ielā 6A (pieņemšana tikai pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 80000800).      Papildu informācija par Apkaimju iedzīvotāju centriem   ⇒

Saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 23.¹ panta 2. daļu nodokļa samaksas diena ir diena, kad valsts budžets vai pašvaldības budžets ir saņēmis attiecīgi tam piekritīgo nodokļa maksājumu.

! Vēršam uzmanību, ka ne visi maksājumu pakalpojumu sniedzēji nodrošina iemaksātās nekustamā īpašuma nodokļa summas ieskaitīšanu pašvaldības kontā tajā pašā dienā, kad veikts maksājums.

Maksājuma mērķī obligāti jānorāda nodokļa maksātāja numurs.

Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina administratīvajiem aktiem

Saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 6. panta 1.6 daļu darām zināmu, ka Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde ir izdevusi NĪN aprēķina administratīvos aktus. Informācija par administratīvajiem aktiem apskatāma šeit.

Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu

Saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 9.1 panta trešo daļu darām zināmu, ka Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde ir izdevusi ar NĪN parāda piedziņu saistītus dokumentus. Informācija par dokumentiem apskatāma šeit.

Informācija par Latvijas Republikas Satversmes tiesas spriedumu

Informējam, ka 2018.gada 18.oktobrī ir pieņemts Latvijas Republikas Satversmes tiesas spriedums lietā Nr.2017-35-03, ar kuru nolemts atzīt Rīgas domes 2015.gada 9.jūnija saistošo noteikumu Nr.148 "Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā" 3.2.1. apakšpunktu par atbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 91.panta pirmajam teikumam un 105.panta pirmajam teikumam. Ar pilnu sprieduma tekstu iespējams iepazīties šeit.