PĀRCELTI NĪN SAMAKSAS TERMIŅI 2022.GADA PIRMAJĀ UN OTRAJĀ CETURKSNĪ

Saskaņā ar Rīgas domes 02.03.2022. lēmumu Nr.1327 "Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pārcelšanu" tika nolemts pārcelt nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu 2022.gada pirmajā ceturksnī no 31.03.2022. uz 01.07.2022. un otrajā ceturksnī no 16.05.2022. uz 15.08.2022.

Informācija par nokavējuma naudas aprēķināšanu 2022.gadā

Saskaņā ar grozījumiem likumā "Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums", kuri stājās spēkā ar 2022.gada 12. februārī, par 2022. taksācijas gadam aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma kavējumu netiek aprēķināta nokavējuma nauda, ja maksājums tiek veikts līdz 2022. gada 31. decembrim.

Ja 2022. taksācijas gadam aprēķinātais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums līdz 2022. gada 31. decembrim nav veikts, nodokļa maksājumam, sākot ar 2023. gada 1. janvāri, tiek aprēķināta nokavējuma nauda likuma "Par nodokļiem un nodevām" 29. panta otrajā daļā noteiktajā apmērā.

Rīgā jauni nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi

No 2022.gada 15.janvāra ir spēkā jauna nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojumu piešķiršanas kārtība galvaspilsētā. Tajā ir ieviestas jaunas atvieglojumu kategorijas, paplašināts īpašumu loks un iespējas saņemt nodokļa atvieglojumus. Atsevišķas normas stāsies spēkā no 2023.gada.

Noteikumos saglabātas līdz šim spēkā esošās atvieglojumu kategorijas, kā arī ieviestas piecas jaunas atvieglojumu kategorijas.

Jaunās atvieglojumu kategorijas:

 • personai par zemi, uz kuras tiek celta jauna daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka, jauna biroju ēka vai jauna ražošanas ēka – 70%;
 • personai par jaunuzceltām individuālām dzīvojamajām mājām, kas klasificējamas kā gandrīz nulles enerģijas ēkas – 90%;
 • personai par ēkām, kas uzceltas tādu projektu ietvaros, ko Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra ir atzinusi par prioritārajiem investīciju projektiem – 50%;
 • personai, kura atzīta par Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušu personu vai ir piedalījusies Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā – 50%;
 • personai par nekustamo īpašumu, ko sociālo pakalpojumu sniegšanai izmanto organizācija, kurai noslēgts sadarbības līgums ar pašvaldību par šo pakalpojumu sniegšanu Rīgas iedzīvotājiem – 90%.

Būtiskākās izmaiņas, salīdzinot ar līdzšinējo regulējumu:

 • tiek paplašinātas iespējas piemērot atvieglojumus tiem pensionāriem un personām ar invaliditāti, kas dzīvo komunālajos dzīvokļos;
 • tiek paplašināts to nekustamo īpašumu loks, par kuriem var saņemt nodokļa atvieglojumus, ja konkrētais īpašums tiek izmantots sabiedriskā labuma organizācijas mērķu sasniegšanai, kā arī samazinātas iespējas manipulēt ar NĪN atvieglojumiem. Vienlaikus tiek mainīta pieteikšanās kārtība šo atvieglojumu saņemšanai, kā arī ieviesta atskaitīšanās sistēma par konkrētā īpašuma reālo izmantošanu taksācijas gadā;
 • tiek ieviests jauns priekšnoteikums atvieglojumu saņemšanai, proti, līdz taksācijas gada 1.janvārim nodokļa maksātājam vai tā pilnvarotai personai, aizbildnim vai aizgādnim ir jābūt reģistrējušam oficiālo elektronisko adresi vai piekritušam saziņai ar Pašvaldības ieņēmumu pārvaldi ar e-pasta starpniecību un vienam no minētajiem elektroniskās saziņas kanāliem ir jābūt aktīvam visu taksācijas gadu. Norādītā prasība netiek attiecināta uz trūcīgajiem, maznodrošinātajiem, pensionāriem, invalīdiem, kā arī Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajiem vai šīs avārijas seku likvidatoriem.

Ar jauniem saistošiem noteikumiem "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Rīgā" var iepazīties portālā likumi.lv - Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Rīgā (likumi.lv)

Pārvalde informē, ka NĪN apmaksu var veikt:

 • Portālos www.eriga.lv, www.latvija.lv, www.epakalpojumi.lv;
 • Savā internetbankā vai banku filiālēs. Pakalpojumam tiek piemērota kredītiestādes noteiktā komisijas maksa;
 • SIA "MAXIMA Latvija" veikalu kasēs ar bankas norēķinu kartēm vai skaidras naudas veidā. Pakalpojumam tiek piemērota pakalpojuma sniedzēja noteiktā komisijas maksa;    Papildu informācija  ⇒
 • VAS "Latvijas Pasts" nodaļās. Pakalpojumam tiek piemērota VAS "Latvijas Pasts" noteiktā komisijas maksa;     Nodaļu atrašanās vietas  ⇒
 • Ar MasterCard un VISA sistēmu bankas norēķinu kartēm RD Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Terēzes ielā 5, Rīgā un RD Apkaimju iedzīvotāju centros, Rīgā, Brīvības ielā 49/53, Daugavpils ielā 31, Eduarda Smiļģa ielā 46, Ieriķu ielā 43A un Gobas ielā 6A (pieņemšana tikai pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 80000800).      Papildu informācija par Apkaimju iedzīvotāju centriem   ⇒

Saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 23.¹ panta 2. daļu nodokļa samaksas diena ir diena, kad valsts budžets vai pašvaldības budžets ir saņēmis attiecīgi tam piekritīgo nodokļa maksājumu.

! Vēršam uzmanību, ka ne visi maksājumu pakalpojumu sniedzēji nodrošina iemaksātās nekustamā īpašuma nodokļa summas ieskaitīšanu pašvaldības kontā tajā pašā dienā, kad veikts maksājums.

Maksājuma mērķī obligāti jānorāda nodokļa maksātāja numurs.

Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina administratīvajiem aktiem

Saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 6. panta 1.6 daļu darām zināmu, ka Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde ir izdevusi NĪN aprēķina administratīvos aktus. Informācija par administratīvajiem aktiem apskatāma šeit.

Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu

Saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 9.1 panta trešo daļu darām zināmu, ka Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde ir izdevusi ar NĪN parāda piedziņu saistītus dokumentus. Informācija par dokumentiem apskatāma šeit.

Informācija par Latvijas Republikas Satversmes tiesas spriedumu

Informējam, ka 2018.gada 18.oktobrī ir pieņemts Latvijas Republikas Satversmes tiesas spriedums lietā Nr.2017-35-03, ar kuru nolemts atzīt Rīgas domes 2015.gada 9.jūnija saistošo noteikumu Nr.148 "Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā" 3.2.1. apakšpunktu par atbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 91.panta pirmajam teikumam un 105.panta pirmajam teikumam. Ar pilnu sprieduma tekstu iespējams iepazīties šeit.

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas pilsētas pašvaldība (RD Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, adrese: Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012, tālrunis: 80000850, elektroniskā pasta adrese: pip@riga.lv). Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja attiekties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas. Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes), tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma šeit. Sīkdatnes šajā mājaslapā var viegli akceptēt vai noraidīt, izvēloties vienu no pogām.