Apmeklējuma iepriekšēja pieteikšana pie Pārvaldes priekšnieka

Persona var iepriekš rezervēt apmeklējuma laiku pie Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes priekšnieka, lai klātienē saņemtu nepieciešamo informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas vai par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas jautājumiem. Rezervējot apmeklējuma laiku ir jānorāda risināmais jautājums.

Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes priekšnieka apmeklētāju pieņemšanas laiki:

Pirmdienās 14.00-16.00*
Otrdienās 10.00-12.00*

* pieņemšana notiek tikai pēc iepriekšēja pieraksta.

Saskaņot apmeklējuma laiku var:

  • E-pastā – nosūtot uz pip@riga.lv e-pasta vēstuli, kurā norāda savu vārdu, uzvārdu, tālruni, risināmo jautājumu un vēlamo pieņemšanas laiku.
  • Pa tālruni – jāsaskaņo apmeklējuma laiks, zvanot pa tālruni +371 67105087.

Pakalpojuma apraksts portālā www.latvija.lv