Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes amatpersonu un speciālistu apmeklējuma laika iepriekšēja pieteikšana

Lai klātienē saņemtu nepieciešamo informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas vai par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas jautājumiem, Jūs varat iepriekš rezervēt apmeklējuma laiku pie Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes amatpersonas vai speciālista. Rezervējot apmeklējuma laiku ir jānorāda risināmais jautājums.

Pakalpojuma pieejams fiziskām un juridiskām personām.

Kā pieprasīt pakalpojumu?

  • E-pastā – veic pieteikšanos pie Pārvaldes amatpersonas vai speciālista, norādot savu vārdu, uzvārdu, tālruni, risināmo jautājumu un vēlamo pieņemšanas laiku. Raksti uz pip@riga.lv.
  • Portālā – rezervē apmeklējuma laiku pie Pārvaldes priekšnieka, iepriekš veicot autorizāciju, Rīgas pilsētas pašvaldības interneta portālā www.eriga.lv sadaļā “E-pakalpojumi” – kategorija “Tiesību aizsardzība, personas statuss un dokumenti, patērētāju tiesības, valsts iepirkumi”, pakalpojuma nosaukums “Pieteikšanās pie speciālista”. Apmeklējuma laiku var pieteikt portāla www.epakalpojumi.lv autorizēti lietotāji, izmantojot pakalpojumu “Ziņojums pašvaldībai”. Apmeklējuma laiku var pieteikt Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv.
  • Pa tālruni – rezervē apmeklējuma laiku, zvanot pa informatīvo tālruni +371 80000850 (bezmaksas), vai +371 67105919 (zvaniem no ārzemēm), vai, ja piesaka apmeklējumu pie Pārvaldes priekšnieka – pa tālruni +371 67105087.
  • Klātienē – rezervē apmeklējuma laiku PIP darba laikā.

Kā saņemt pakalpojumu?

  • E-pastā – pēc vēlamā apmeklējuma laika reģistrēšanas, persona saņem e-pasta vēstuli, ar kuru tiek apliecināts apmeklējuma laiks vai piedāvāts cits.
  • Klātienē – tiks pieteikts apmeklējuma laiks pie Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes amatpersonas vai speciālista.

Pilns pakalpojuma apraksts Rīgas domes portālā