Izziņas par NĪN nomaksu

Izziņa par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu darījuma nostiprināšanai zemesgrāmatā

Ņemot vērā, ka ir nodrošināta tiešsaiste starp Valsts vienoto datorizēto zemesgrāmatu un Rīgas domes Vienoto informācijas sistēmu, izziņu par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu, kas nepieciešama nekustamā īpašuma pārreģistrācijai zemesgrāmatā, Jums ir iespēja saņemt Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā.

Nosacījumi īpašnieka maiņai zemesgrāmatā

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 3.daļu, ja īpašumu atsavina vai dāvina, zemesgrāmatā īpašnieka maiņu var reģistrēt pēc tam, kad ir nomaksāts nodokļa pamatparāds, soda nauda un nokavējuma nauda, kā arī veikts nodokļa maksājums par taksācijas gadu, kurā notiek īpašnieka maiņa, un zemesgrāmatu nodaļa par to ir pārliecinājusies tiešsaistes datu pārraides režīmā.

Lai saņemtu izziņu par nekustamā īpašuma nomaksu darījuma nostiprināšanai zemesgrāmatā – nodokļu maksātājam nedrīkst būt NĪN parādi (par visiem īpašumā esošiem nekustamajiem īpašumiem Rīgas pilsētā), kā arī ir jāveic NĪN maksājums par atsavināmo īpašumu par visu taksācijas gadu, kurā notiek īpašnieku maiņa.

Ja izziņu par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu darījuma nostiprināšanai zemesgrāmatā vēlaties saņemt Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldē, tad nodokļa maksātājam ir jāiesniedz pieteikums.

Sagatavoto izziņu ir iespējams saņemt personīgi ierodoties Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Terēzes ielā 5, vai, iepriekš vienojoties, izziņa var tikt nosūtīta uz nodokļu maksātāja Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmā reģistrēto e-pastu.

Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parāda neesamību iesniegšanai LR Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (uzturēšanas atļaujas saņemšanai vai pagarināšanai)

Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde informē, ka no 2018.gada 10.decembra LR Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei ir nodrošināta iespēja pirms uzturēšanas atļaujas saņemšanas vai pagarināšanas, elektroniski pārbaudīt nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas stāvokli par Rīgas pilsētas administratīvā teritorijā esošajiem nekustamā īpašuma objektiem.

Ja rakstveida informāciju par NĪN parāda neesamību iesniegšanai LR Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, vēlaties saņemt Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldē, tad nodokļa maksātājam ir jāiesniedz pieteikums.

Sagatavoto informāciju ir iespējams saņemt personīgi ierodoties Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Terēzes ielā 5, vai, iepriekš vienojoties, tā var tikt nosūtīta uz nodokļu maksātāja Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmā reģistrēto e-pastu.

Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parāda neesamību iesniegšanai tiesai, kredītiestādei, notāram, VID u.c. iestādēm / Informācija par aprēķināto un samaksāto nekustamā īpašuma nodokli bilances sastādīšanai, iesniegšanai kredītiestādei, tiesai vai citai iestādei

Lai saņemtu rakstveida informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa parāda neesamību vai informāciju par aprēķināto un samaksāto nekustamā īpašuma nodokli ir jāiesniedz pieteikums Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldei.

Sagatavoto informāciju ir iespējams saņemt personīgi ierodoties Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Terēzes ielā 5, vai, iepriekš vienojoties, tā var tikt nosūtīta uz nodokļu maksātāja Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmā reģistrēto e-pastu.