Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu saņemšana

Ja nodokļa maksātājs nav deklarējis savu dzīvesvietu saskaņā ar “Dzīvesvietas deklarēšanas likumu” un aktivizējis e-adreses kontu, kā arī nav informējis Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldi par pasta adresi vai e-pasta adresi, uz kuru sūtīt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu, nodokļa maksāšanas paziņojums netiek nosūtīts, bet nodokļa aprēķins stājas spēkā taksācijas gada 22. martā, un tas nav iemesls, lai nodokļa maksātājs tiktu atbrīvots no saistībām par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu.

No 2023. gada 1. janvāra e-adreses lietošana uzņēmumiem u.c. reģistros reģistrētiem tiesību subjektiem ir obligāta! Vairāk informācijas par e-adresi uzņēmējiem skatīt šeit.

Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma nosūtīšana

Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojums tiek nosūtīts nodokļa maksātājam

  • uz oficiālo elektronisko adresi jeb e-adresi, ja tā ir izveidota vai
  • pa pastu uz nodokļa maksātāja deklarētās dzīvesvietas adresi.

Lai nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojums tiktu nosūtīts nodokļa maksātājam vai viņa pilnvarotai personai uz e-pastu vai norādīto pasta adresi būtu jāvēršas Pārvaldē ar iesniegumu.

Informācija par NĪN administratīvajiem aktiem, kuri netika nosūtīti

Paziņojumus par NĪN administratīvajiem aktiem, kuri tika izdoti saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 6. panta 1.6 daļu un netika nosūtīti var apskatīt šeit.

Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumi tiešsaistē

Apskatīt informāciju par Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes izdotajiem administratīvajiem aktiem (maksāšanas paziņojumiem / lēmumiem), kā arī veikt nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu var portālos www.eriga.lv vai www.epakalpojumi.lv.

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:

1.pielikums. Lai pieteiktos pašvaldībā kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs (jaunajiem īpašniekiem)
2.pielikums. Ja nodokļa maksātājs līdz kārtējā taksācijas gada 15.februārim nav saņēmis maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli

Papildu informācija:

  • Pa tālruni 80000850 (bezmaksas) vai +371 67105919 (zvaniem no ārzemēm).

Cienījamie klienti!

Pirms klātienes apmeklējuma nepieciešams veikt iepriekšējo pierakstu pa tālruni 80000850.

Lūdzam pēc iespējas pakalpojumus pieteikt un saņemt attālināti. Iesniegt iesniegumu elektroniski var:
– izmatojot e-adresi, norādot adresātu Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde;
– nosūtot iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pasta adresi: pip@riga.lv (gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju, aicinām izmantot e-adresi).

Ja iesniegumu Jums nav iespējas iesniegt elektroniski, to varat nosūtīt Pārvaldei pa pastu (adrese: Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012) vai ievietot pasta kastītēs, kuras atrodas pie ieejas durvīm Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldē (Terēzes ielā 5, Rīgā).