Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu saņemšana

Ja nodokļa maksātājs nav deklarējis savu dzīvesvietu saskaņā ar “Dzīvesvietas deklarēšanas likumu” vai aktivizējis e-adreses kontu, kā arī nav informējis Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldi par pasta adresi vai e-pasta adresi, uz kuru sūtīt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu, nodokļa maksāšanas paziņojums netiek nosūtīts, bet nodokļa aprēķins stājas spēkā taksācijas gada 22.martā, un tas nav iemesls, lai nodokļa maksātājs tiktu atbrīvots no saistībām par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu.

Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem – juridiskām personām saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta 11. daļu ir pienākums mēneša laikā no nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākuma rašanās brīža turpmākajai saziņai ar nodokļu administrāciju paziņot savu elektroniskā pasta adresi.

Kā tiek saņemts nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojums?

  • E-adresē, ja tā ir izveidota.
  • E-pastā – ja Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldē tika reģistrēts nodokļa maksātāja vai tā pilnvarotās personas e-pasts.
  • Pa pastu uz nodokļa maksātāja vai tā pilnvarotās personas norādīto adresi.

Kur tiešsaistē var apskatīt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumus?

Apskatīt informāciju par Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes izdotajiem administratīvajiem aktiem (maksāšanas paziņojumiem / lēmumiem), kā arī veikt nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu var portālos www.eriga.lv vai www.epakalpojumi.lv.

Kur var apskatīt paziņojumus par NĪN administratīvajiem aktiem, kuri tika izdoti saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta 1.6 daļu un netika nosūtīti?

Paziņojumi par administratīvajiem aktiem apskatāmi šeit.

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:

1.pielikums. Lai pieteiktos pašvaldībā kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs (jaunajiem īpašniekiem)

2.pielikums. Ja nodokļa maksātājs līdz kārtējā taksācijas gada 15.februārim nav saņēmis maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli

Papildu informācija:

Cienījamie klienti! Vēršam Jūsu uzmanību, ka lai ierobežotu Covid 19 izplatību, klientu apkalpošana notiek tikai pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 80000850.