Iesniegums iestadei

Valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla www.latvija.lv E-pakalpojums “Iesniegums iestādei” nodrošina dažāda veida elektronisku iesniegumu nosūtīšanu iestādēm. Šī pakalpojuma ietvaros iesniedzams dokuments, kurā ietverts iestādes kompetencē esošs lūgums, sūdzība, priekšlikums vai jautājums, atbilstoši Iesniegumu likumam.

E-pakalpojums ir pieejams šeit 

Video materiāls par e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”

Infografiks par e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” pieejams šeit