Iesniegums iestādei

Oficiālu iesniegumu Departamentam var iesniegt vairākos veidos:

 • izmantojot e-adresi (oficiālās elektroniskās adreses kontu);
 • atsūtot iesniegumu pa e-pastu;
 • iesniedzot iesniegumu no portāla www.epakalpojumi.lv;
 • atsūtot pa pastu vai ievietojot to pastkastē pie Departamenta ēkas Terēzes ielā 5, Rīgā;
 • iesniedzot iesniegumu klātienē Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centros vai pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 80000850 Departamenta Klientu apkalpošanas centrā Terēzes ielā 5.

 

Detalizētāka informācija par iesniegumu iesniegšanu katram iesniegšanas veidam ir norādīta zemāk.

Iesnieguma iesniegšana no e-adreses konta

Gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju, aicinām sazināties izmantot e-adresi. E-adrese ir veids, kādā privātpersonas, izmantojot Valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā Latvija.gov.lv izveidotu kontu jeb pastkastīti, var veikt oficiālu saraksti ar valsts un pašvaldību iestādēm.

 

* iespēja nosūtīt iesniegumu ir tikai e-adreses konta lietotājiem, 2023.gada novembrī tika paplašinātas identifikācijas iespējas e-adreses kontam.

Papildu informācija par e-adresi =>

Izveidot e-adresi var šeit =>

Iesnieguma iesniegšana pa e-pastu

Ar drošu elektronisko parakstu parakstītos iesniegumus nekustamā īpašuma nodokļa jautājumos varat nosūtīt uz jebkuru no sekojošām e-pasta adresēm:

 • pip@riga.lv (Departamenta Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes e-pasts);
 • nin@riga.lv (Departamenta Nekustamā īpašuma nodokļa pārvaldes e-pasts);
 • fd@riga.lv (Departamenta e-pasts).

Ja iesniegums nebūs parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, tikt sniegta tikai vispārpieejamā informācija.

Iesnieguma iesniegšana no portāla www.epakalpojumi.lv

Portālā var:

 • nosūtīt brīvā formā rakstītu iesniegumu, bet nav iespējas iesniegumam pievienot pielikumus;
 • iesniegt iesniegumu par turpmāko saziņu elektroniski uz e-pastu;
 • pieteikties atgādinājumu par tuvojošos NĪN maksājuma termiņu saņemšanai.

Iesnieguma nosūtīšana pa pastu vai ievietošana Departamenta pastkastē

 • pasta adrese: Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012;
 • pastkastes atrašanās vieta – pie Departamenta ēkas Terēzes ielā 5, Rīgā, kontaktinformācija =>
 

Iesnieguma iesniegšana klātienē

Iesniegumu klātienē var iesniegt:

 • Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centros, kontaktinformācija  =>;
 • Departamenta Klientu apkalpošanas centrā Terēzes ielā 5 (pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 80000850), kontaktinformācija  =>

Noderīga informācija

Informācija par dokumentu parakstīšanu ar eParakstu