Iesniegums iestādei

Valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla www.latvija.lv e-pakalpojums “Iesniegums iestādei” nodrošina dažāda veida elektronisku iesniegumu nosūtīšanu iestādēm. Iesniegumam var pievienot arī pielikumus (datnes). Šī pakalpojuma ietvaros iesniedzams dokuments, kurā ietverts iestādes kompetencē esošs lūgums, sūdzība, priekšlikums vai jautājums, atbilstoši Iesniegumu likumam.

* iespēja nosūtīt iesniegumu ir tikai e-adreses konta lietotājiem.

Papildu informācija par E-adresi =>

Pamācība par iesnieguma iesniegšanu portālā www.latvija.lv

Informācija par dokumentu parakstīšanu ar eParakstu

Video materiāls par e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”