Iesniegums iestādei

Valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla www.latvija.lv e-pakalpojums “Iesniegums iestādei” nodrošina dažāda veida elektronisku iesniegumu nosūtīšanu iestādēm. Iesniegumam var pievienot arī pielikumus (datnes). Šī pakalpojuma ietvaros iesniedzams dokuments, kurā ietverts iestādes kompetencē esošs lūgums, sūdzība, priekšlikums vai jautājums, atbilstoši Iesniegumu likumam.

E-pakalpojums ir pieejams šeit 

Video materiāls par e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”

Infografika par e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”