Iesniegums iestādei

Valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla www.latvija.lv e-pakalpojums EP155 “Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana” nodrošina dažāda veida elektronisku iesniegumu nosūtīšanu iestādēm. Šī pakalpojuma ietvaros iesniedzams dokuments, kurā ietverts iestādes kompetencē esošs lūgums, sūdzība, priekšlikums vai jautājums, atbilstoši Iesniegumu likumam. Dokumentam var pievienot arī pielikumus (datnes).

* iespēja nosūtīt iesniegumu ir tikai e-adreses konta lietotājiem.

Papildu informācija par E-adresi =>

Pamācība par priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšanu portālā www.latvija.lv

Informācija par dokumentu parakstīšanu ar eParakstu

Video materiāls par e-pakalpojumu EP155 “Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana”

Video materiālā ir norādīts e-pakalpojuma EP155 iepriekšējais nosaukums “Iesniegums iestādei”.