NODEVA PAR ATPŪTNIEKU UN TŪRISTU UZŅEMŠANU RĪGĀ

 

Izziņas par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu

Izziņas un informatīvas vēstules par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu saņemšana.

Pilns pakalpojuma apraksts

NĪN maksāšanas paziņojumu saņemšana

Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu saņemšana.

Pilns pakalpojuma apraksts

NĪN atvieglojumi

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšana.

Pilns pakalpojuma apraksts

Konsultēšana NĪN jautājumos

Konsultēšana pašvaldības administrējamo nodokļu jautājumos.

Pilns pakalpojuma apraksts

Apmeklējuma pieteikšana pie Pārvaldes priekšnieka

Apmeklējuma iepriekšēja pieteikšana pie Pārvaldes priekšnieka.

Pilns pakalpojuma apraksts

NĪ lietošanas mērķa noteikšana

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšana zemes vienībai / zemes vienības daļai kadastrālās vērtēšanas vajadzībām.

Pilns pakalpojuma apraksts

Kļūdainie NĪN maksājumi

Pārmaksātā nekustamā īpašuma nodokļa un kļūdaini ieskaitīto maksājumu atmaksa.

Pilns pakalpojuma apraksts

NĪN samaksas termiņu pagarināšana

Nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšana.

Pilns pakalpojuma apraksts

NĪN parādu samaksa

Vienošanās par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi.

Pilns pakalpojuma apraksts

Jums pieder nekustamais īpašums?

Apskatiet visu, kas jāzina
par nekustamā īpašuma nodokli