NODEVA PAR ATPŪTNIEKU UN TŪRISTU UZŅEMŠANU RĪGĀ

 

Izziņas par NĪN nomaksu

Izziņas un informatīvas vēstules izsniegšana par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu.

Pilns pakalpojuma apraksts

Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšana un paziņošana

Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšana un paziņošana.

Pilns pakalpojuma apraksts

NĪN atvieglojumi

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršana.

Pilns pakalpojuma apraksts

Konsultēšana NĪN jautājumos

Konsultēšana pašvaldības administrējamo nodokļu jautājumos.

Pilns pakalpojuma apraksts

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšana vai maiņa

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšana zemes vienībai / zemes vienības daļai kadastrālās vērtēšanas vajadzībām.

Pilns pakalpojuma apraksts

Kļūdainie NĪN maksājumi

Pārmaksātā nekustamā īpašuma nodokļa un kļūdaini ieskaitīto maksājumu atmaksa.

Pilns pakalpojuma apraksts

NĪN samaksas termiņu pagarināšana

Nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšana.

Pilns pakalpojuma apraksts

NĪN parādu samaksa

Vienošanās par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi.

Pilns pakalpojuma apraksts

Jums pieder nekustamais īpašums?

Apskatiet visu, kas jāzina
par nekustamā īpašuma nodokli