Izziņas par NĪN nomaksu

Izziņas vai informatīvas vēstules par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu izsniegšana.

Pilns pakalpojuma apraksts

Maksāšanas paziņojumu nosūtīšana

Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu nosūtīšana.

Pilns pakalpojuma apraksts

Piesakies konsultācijai

Konsultēšana pašvaldības administrējamo nodokļu jautājumos.

Pilns pakalpojuma apraksts

Apmeklējuma pieteikšana

Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes amatpersonu un speciālistu apmeklējuma laika iepriekšēja pieteikšana.

Pilns pakalpojuma apraksts

NĪ lietošanas mērķa pieteikums

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšana zemes vienībai / zemes vienības daļai kadastrālās vērtēšanas vajadzībām.

Pilns pakalpojuma apraksts

NĪN atvieglojumi

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršana.

Pilns pakalpojuma apraksts

Kļūdainie NĪN maksājumi

Pārmaksātā nekustamā īpašuma nodokļa un kļūdaini ieskaitīto maksājumu atmaksa.

Pilns pakalpojuma apraksts

NĪN samaksas termiņu pagarināšana

Nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšana.

Pilns pakalpojuma apraksts

NĪN parādu samaksa

Vienošanās par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi.

Pilns pakalpojuma apraksts

Jums pieder nekustamais īpašums?

Apskatiet visu, kas jāzina
par nekustamā īpašuma nodokli