Pārmaksātā nekustamā īpašuma nodokļa un kļūdaini ieskaitīto maksājumu atmaksa

Gadījumā, ja esat pārmaksājis vai veicis kļūdainu maksājumu par nekustamo īpašumu, Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde izskatīs nodokļu maksātāja iesniegumu par maksājuma koriģēšanu vai pārmaksātās nodokļa summas atmaksāšanu.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti: Motivēts iesniegums, maksājuma uzdevuma kopija (ja nepieciešams veikt maksājuma korekciju), pilnvarotajām personām – pilnvarojuma apliecinājums (uzrādot oriģinālu).

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:

10.pielikums. Pārmaksātās nekustamā īpašuma nodokļa summas atmaksāšanai

11.pielikums. Kļūdaini ieskaitīto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu koriģēšanai

Kā pieprasīt pakalpojumu?

  • E-pastā – nosūti elektroniski parakstītu iesniegumu uz pip@riga.lv.
  • Portālā – iesniedz motivētu iesniegumu Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv izmantojot e-pakalpojumu “E-iesniegums iestādei” vai www.epakalpojumi.lv, izmantojot pakalpojumu “Ziņojums pašvaldībai”.
  • Pa pastu – nosūti motivētu iesniegumu un pievieno maksājuma uzdevuma kopiju (ja nepieciešams veikt maksājuma korekciju) PIP.
  • Klātienē – iesniedz motivētu iesniegumu, pilnvaru (ja iesniegumu iesniedz pilnvarotā persona), maksājuma uzdevuma kopiju (ja nepieciešams veikt maksājuma korekciju) PIP darba laikā.

Kā saņemt pakalpojumu?

  • E-pastā – saņem elektroniski parakstītu atbildi (vēstuli, administratīvo aktu).
  • Pa pastu – saņem atbildi (vēstuli, administratīvo aktu).
  • Klātienē – saņem atbildi (vēstuli, administratīvo aktu).

Pakalpojuma apraksts portālā www.latvija.lv