Pārmaksātā nekustamā īpašuma nodokļa un kļūdaini ieskaitīto maksājumu atmaksa

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments izskata nodokļu maksātāju iesniegumus par maksājumu koriģēšanu vai pārmaksāto nekustamā īpašuma nodokļa summu atmaksāšanu par Rīgas valstspilsētas administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem.

Gadījumā, ja nodokļa maksātājs ir pārmaksājis nekustamā īpašuma nodokli par taksācijas gadu un netiks saņemts iesniegums par pārmaksātās nodokļu summas atmaksāšanu, pārmaksātā summa tiks izmantota nekustamā īpašuma nodokļa segšanai šim pašam nodokļa maksātājam par nākamo taksācijas gadu.

Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.1pantu pārmaksātās nodokļu summas dzēš, ja nodokļu maksātājs triju gadu laikā no konkrētā nodokļa likumā noteiktā maksāšanas termiņa nav pieprasījis pārmaksātās nodokļa summas atmaksu.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

  • motivēts iesniegums;
  • maksājuma uzdevuma kopija (ja nepieciešams veikt maksājuma korekciju);
  • pilnvarotajām personām –  notariāli apliecināta pilnvara, likumiskajam pārstāvim  – attiecīgs dokuments, kas apliecina tiesības rīkoties personas vārdā.

Iesniegumu veidlapas

  • 10.pielikums – Pārmaksātās nekustamā īpašuma nodokļa summas atmaksāšanai.
  • 11.pielikums – Kļūdaini ieskaitīto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu koriģēšanai.

Kā pieprasīt pakalpojumu?

  • E-pastā – nosūti elektroniski parakstītu iesniegumu uz pip@riga.lv.
  • E-adresē - nosūti iesniegumu uz Departamenta e-adresi 90000064250.
  • Pa pastu – nosūti Departamentam iesniegumu pa pastu (adrese: Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012).
  • Klātienē – iesniedz iesniegumu Departamentā (tikai pēc iepriekšēja pieraksta, tālrunis pierakstam 80000850).

Cienījamie klienti!

Pirms klātienes apmeklējuma nepieciešams veikt iepriekšējo pierakstu pa tālruni 80000850 vai 67181866.

Lūdzam pēc iespējas pakalpojumus pieteikt un saņemt attālināti. Iesniegt iesniegumu elektroniski var:
– nosūtot uz Departamenta e-adresi (adresāts “Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments”);
– nosūtot parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi: pip@riga.lv.

Ja iesniegumu Jums nav iespējas iesniegt elektroniski, to varat nosūtīt Departamentam pa pastu uz adresi: Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012 vai ievietot pasta kastītēs, kuras atrodas pie iestādes ieejas durvīm Terēzes ielā 5, Rīgā.