Pārmaksātā nekustamā īpašuma nodokļa un kļūdaini ieskaitīto maksājumu atmaksa

Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde izskata nodokļu maksātāju iesniegumus par maksājumu koriģēšanu vai pārmaksāto nekustamā īpašuma nodokļa summu atmaksāšanu par Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem.

Gadījumā, ja nodokļa maksātājs ir pārmaksājis nekustamā īpašuma nodokli par taksācijas gadu un netiks saņemts iesniegums par pārmaksātās nodokļu summas atmaksāšanu, pārmaksātā summa tiks izmantota nekustamā īpašuma nodokļa segšanai šim pašam nodokļa maksātājam par nākamo taksācijas gadu.

Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.1pantu pārmaksātās nodokļu summas dzēš, ja nodokļu maksātājs triju gadu laikā no konkrētā nodokļa likumā noteiktā maksāšanas termiņa nav pieprasījis pārmaksātās nodokļa summas atmaksu.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

  • motivēts iesniegums;
  • maksājuma uzdevuma kopija (ja nepieciešams veikt maksājuma korekciju);
  • pilnvarotajām personām –  notariāli apliecināta pilnvara, likumiskajam pārstāvim  – attiecīgs dokuments, kas apliecina tiesības rīkoties personas vārdā.

Iesniegumu veidlapas

Kā pieprasīt pakalpojumu?

  • E-pastā – nosūti elektroniski parakstītu iesniegumu uz pip@riga.lv.
  • E-adresē - nosūti iesniegumu uz Pārvaldes e-adresi 90001999188.
  • Pa pastu – nosūti Pārvaldei iesniegumu pa pastu (adrese: Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012).
  • Klātienē – iesniedz iesniegumu Pārvaldē (tālrunis iepriekšējam pierakstam 80000850).

Cienījamie klienti!

Pirms klātienes apmeklējuma nepieciešams veikt iepriekšējo pierakstu pa tālruni 80000850.

Lūdzam pēc iespējas pakalpojumus pieteikt un saņemt attālināti. Iesniegt iesniegumu elektroniski var:
– izmatojot e-adresi, norādot adresātu Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde;
– nosūtot iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pasta adresi: pip@riga.lv (gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju, aicinām izmantot e-adresi).

Ja iesniegumu Jums nav iespējas iesniegt elektroniski, to varat nosūtīt Pārvaldei pa pastu (adrese: Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012) vai ievietot pasta kastītēs, kuras atrodas pie ieejas durvīm Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldē (Terēzes ielā 5, Rīgā).