Pārmaksātā nekustamā īpašuma nodokļa un kļūdaini ieskaitīto maksājumu atmaksa

Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde izskata nodokļu maksātāju iesniegumus par maksājumu koriģēšanu vai pārmaksāto nekustamā īpašuma nodokļa summu atmaksāšanu par Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem.

Gadījumā, ja nodokļa maksātājs ir pārmaksājis nekustamā īpašuma nodokli par taksācijas gadu un netiks saņemts iesniegums par pārmaksātās nodokļu summas atmaksāšanu, pārmaksātā summa tiks izmantota nekustamā īpašuma nodokļa segšanai šim pašam nodokļa maksātājam par nākamo taksācijas gadu.

Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.1pantu pārmaksātās nodokļu summas dzēš, ja nodokļu maksātājs triju gadu laikā no konkrētā nodokļa likumā noteiktā maksāšanas termiņa nav pieprasījis pārmaksātās nodokļa summas atmaksu.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

  • motivēts iesniegums;
  • maksājuma uzdevuma kopija (ja nepieciešams veikt maksājuma korekciju);
  • pilnvarotajām personām –  notariāli apliecināta pilnvara, likumiskajam pārstāvim  – attiecīgs dokuments, kas apliecina tiesības rīkoties personas vārdā.

Iesniegumu veidlapas

Kā pieprasīt pakalpojumu?

  • E-pastā – nosūti elektroniski parakstītu iesniegumu uz pip@riga.lv.
  • Portālā – iesniedz Pārvaldei iesniegumu portālā www.latvija.lv (e-pakalpojums “Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana”, informācija kā to izdarīt ⇒).
  • Pa pastu – nosūti Pārvaldei iesniegumu pa pastu (adrese: Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012).
  • Klātienē – iesniedz iesniegumu Pārvaldē (Lai ierobežotu Covid 19 izplatību, klientu apkalpošana notiek tikai pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 80000850, iesniegumu var ievietot arī pasta kastītēs, kas atrodas pie Pārvaldes ieejas durvīm (Terēzes ielā 5, Rīgā).