PAR PIETEIKŠANOS ELEKTRONISKAI SAZIŅAI

Elektroniski ir ātrāk un ērtāk sazināties ar pašvaldību

Departaments informē, ka elektroniskā saziņas kanāla esamība ir viens no priekšnoteikumiem nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanai saskaņā ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem Nr.109 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Rīgā”.

Ja nodokļu maksātājs atbilst kādai no nodokļu maksātāju kategorijām, kurām varētu tikt piemēroti nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi, tad nodokļu maksātājam ne vēlāk kā līdz taksācijas gada 1.janvārim jāreģistrē oficiālā elektroniskā adrese vai jāsniedz piekrišana elektroniskai saziņai ar Departamentu ar e-pasta starpniecību un elektroniskam saziņas kanālam ir jābūt aktīvam visu taksācijas gadu. Plašāku informāciju par atvieglojumu piemērošanu var apskatīt šeit.

Pieteikties elektronisko dokumentu saņemšanai uz oficiālo elektronisko adresi (e-adresi) no visām valsts un pašvaldību iestādēm varat aktivizējot e-adresi portālā

Portāla Latvija.lv un e-adreses logotipi
No 2023. gada 1. janvāra e-adreses lietošana uzņēmumiem u.c. reģistros reģistrētiem tiesību subjektiem ir obligāta!

Pieteikties elektronisko dokumentu un atgādinājumu nosūtīšanai uz e-pastu varat

portālā www.eriga.lv

(sadaļa “Nekustamā īpašuma nodoklis”,
e-pakalpojums “E-dokumentu iesniegums”)

vai   portālā www.epakalpojumi.lv

(sadaļa “”Nekustāmais īpašums”,
e-pakalpojums “E-pasta un SMS pieteikums”)

Pieteikties dokumentu un atgādinājumu nosūtīšanai varat arī

  • nosūtot parakstītu ar drošu elektronisko parakstu iesniegumu uz e-pasta adresi: pip@riga.lv
  • vai pa pastu, nosūtot Departamentam iesniegumu uz adresi: Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012.

Papildu informācija

Zvanot

uz bezmaksas informatīvo tālruni
80000850
vai +371 67105919
(zvaniem no ārzemēm)