Piesakies saziņai elektroniski

Aicinām nekustamā īpašuma nodokļa maksātājus izmantot iespēju saņemt maksāšanas paziņojumus un citu korespondenci elektroniski, kā arī saņemt atgādinājumus (e-pasts; SMS) par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksas termiņa tuvošanos!

! Atgādinām, ka  juridiskām personām saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta 11 daļu ir pienākums mēneša laikā no nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākuma rašanās brīža turpmākajai saziņai ar nodokļu administrāciju paziņot savu elektroniskā pasta adresi.

 

Pieteikties elektronisko dokumentu un atgādinājumu saņemšanai varat

vai   portālā www.epakalpojumi.lv

  • nosūtot elektroniski parakstītu (ar drošu elektronisko parakstu) iesniegumu uz e-pasta adresi pip@riga.lv;
  • iesniedzot iesniegumu portālā www.latvija.lv (e-pakalpojums “Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana”, adresāts Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde);
  • pa pastu, nosūtot iesniegumu Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldei Terēzes ielā 5, Rīgā, LV-1012.

Savukārt pieteikties elektronisko dokumentu saņemšanai no visām valsts un pašvaldību iestādēm varat aktivizējot oficiālo elektronisko adresi portālā

Iesnieguma veidlapa:

3.pielikums. Par NĪN MP un citu dokumentu (korespondences) sūtīšanu pēc norādītās adreses vai uz e-pastu.

Papildu informācija

Zvanot

uz bezmaksas informatīvo tālruni
80000850
vai +371 67105919
(zvaniem no ārzemēm)