Konsultēšana pašvaldības administrējamo nodokļu jautājumos

Konsultācijas tiek sniegtas par nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas jautājumiem – par nodokļa aprēķināšanas, par nodokļa atvieglojumu piešķiršanas, par nodokļa maksājumu ieskaitīšanas, par nodokļa samaksas termiņu pagarināšanas, par nodokļa parādu piedziņas un par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas vai maiņas jautājumiem.

Konsultāciju vai informāciju varat saņemt:

- pa bezmaksas informatīvo tālruni 80000850

Lai nodrošinātu Jums telefonisku konsultāciju sniegšanu ar nekustamā īpašuma nodokli saistītos jautājumos un pārliecinātos, ka Jūsu datus nevēlas iegūt cita persona, savstarpējai telefoniskai komunikācijai lūgsim Jūs nosaukt divas pazīmes jeb identifikatorus: vārdu, uzvārdu un NĪN maksātāja numuru.

Drošības parole saziņai ar Pārvaldi telefoniski

Ja vēlaties piešķirt tiesības citai personai pārstāvēt Jūs sazinoties ar Pārvaldi pa tālruni, ir iespēja izveidot drošības paroli portālā www.eriga.lv (e-pakalpojums “Nekustamā īpašuma nodoklis” sadaļa “Parole”).

Izveidot drošības paroli ir iespējams arī nosūtot Pārvaldei iesniegumu.

- rakstot uz e-pastu pip@riga.lv

Vispārīgu konsultāciju var saņemt uzrakstot pieprasījumu (bez droša elektroniska paraksta) uz e-pastu pip@riga.lv, savukārt informācijas iegūšanai par konkrēto objektu vai nodokļa maksātāju, lūdzam vērsties Pārvaldē ar oficiālo iesniegumu.

- iesniedzot Pārvaldei iesniegumu

Iesniegumu varat nosūtīt:

- ierodoties Pārvaldē

Lai saņemtu konsultāciju par nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas jautājumiem nodokļa maksātājs, viņas likumiskais pārstāvis vai pilnvarotā persona var vērsties Pārvaldē klātienē Terēzes ielā 5, Rīgā.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

  • personas pase vai personas apliecība (eID karte)  – jāuzrāda oriģināls;
  • pilnvarotajai personai – notariāli apliecināta pilnvara, Bāriņtiesas lēmums.

Cienījamie klienti!

Pirms klātienes apmeklējuma lūdzam veikt iepriekšējo pierakstu pa tālruni 80000850.

Lūdzam pēc iespējas pakalpojumus pieteikt un saņemt attālināti. Iesniegt dokumentus elektroniski var:
– izmatojot e-adresi, norādot adresātu Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde;
– nosūtot iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pasta adresi: pip@riga.lv (gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju, aicinām izmantot e-adresi);
– portālā latvija.lv (e-pakalpojums “Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana”, informācija kā to izdarīt ⇒ ). E-pakalpojumā iesniedzams dokuments, kurā ietverts iestādes kompetencē esošs lūgums, sūdzība, priekšlikums vai jautājums, atbilstoši Iesniegumu likumam. E-pakalpojums nav paredzēts iestādes pakalpojumu pieteikšanai.

Ja iesniegumu nav iespējas iesniegt elektroniski, to varat nosūtīt Pārvaldei pa pastu (adrese: Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012) vai ievietot pasta kastītēs, kuras atrodas pie ieejas durvīm Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldē (Terēzes ielā 5, Rīgā).