Konsultēšana pašvaldības administrējamo nodokļu jautājumos

Konsultācijas tiek sniegtas par nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas jautājumiem – par nodokļa aprēķināšanas, par nodokļa atvieglojumu piešķiršanas, par nodokļa maksājumu ieskaitīšanas, par nodokļa samaksas termiņu pagarināšanas, par nodokļa parādu piedziņas un par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas vai maiņas jautājumiem.

Konsultāciju saņemšanas veidi:

Informatīvais tālrunis 80000850 (bezmaksas), +371 67105919 (zvaniem no ārzemēm)

Lai nodrošinātu Jums telefonisku konsultāciju sniegšanu ar nekustamā īpašuma nodokli saistītos jautājumos un pārliecinātos, ka Jūsu datus nevēlas iegūt cita persona, savstarpējai telefoniskai komunikācijai lūgsim Jūs nosaukt divas pazīmes jeb identifikatorus: vārdu, uzvārdu un NĪN maksātāja numuru, kurš tiek norādīts NĪN maksāšanas paziņojumos, lēmumos, atgādinājumos u.c. dokumentos.

Drošības parole saziņai ar Departamentu telefoniski

Ja vēlaties piešķirt tiesības citai personai pārstāvēt Jūs sazinoties ar Departamentu pa tālruni, ir iespēja izveidot drošības paroli portālā www.eriga.lv (e-pakalpojums “Nekustamā īpašuma nodoklis” sadaļa “Parole”).

Izveidot drošības paroli ir iespējams arī nosūtot Departamentam iesniegumu.

E-pasts vispārīgām konsultācijām - pip@riga.lv

Vispārīgu konsultāciju var saņemt uzrakstot pieprasījumu (bez droša elektroniska paraksta) uz e-pastu pip@riga.lv, savukārt informācijas iegūšanai par konkrēto objektu vai nodokļa maksātāju, lūdzam vērsties Departamentā ar oficiālo iesniegumu.

Iesnieguma iesniegšana Departamentam

Iesniegumu varat nosūtīt:

Klātienes konsultācijas Departamentā

Lai saņemtu konsultāciju nodokļa maksātājs, viņas likumiskais pārstāvis vai pilnvarotā persona var vērsties Departamentā klātienē Terēzes ielā 5, Rīgā.

Klientu apkalpošana klātienē notiek tikai pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 80000850 vai 67181866.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

  • personas pase vai personas apliecība (eID karte)  – jāuzrāda oriģināls;
  • pilnvarotajai personai – notariāli apliecināta pilnvara, Bāriņtiesas lēmums.

Cienījamie klienti!

Pirms klātienes apmeklējuma nepieciešams veikt iepriekšējo pierakstu pa tālruni 80000850 vai 67181866.

Lūdzam pēc iespējas pakalpojumus pieteikt un saņemt attālināti. Iesniegt iesniegumu elektroniski var:
– nosūtot uz Departamenta e-adresi (adresāts “Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments”);
– nosūtot parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi: pip@riga.lv.

Ja iesniegumu Jums nav iespējas iesniegt elektroniski, to varat nosūtīt Departamentam pa pastu uz adresi: Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012 vai ievietot pasta kastītēs, kuras atrodas pie iestādes ieejas durvīm Terēzes ielā 5, Rīgā.