Konsultēšana pašvaldības administrējamo nodokļu jautājumos

Jaunums – drošības parole saziņai ar Pārvaldi telefoniski

Lai nodrošinātu Jums telefonisku konsultāciju sniegšanu ar nekustamā īpašuma nodokli saistītos jautājumos un pārliecinātos, ka Jūsu datus nevēlas iegūt cita persona, savstarpējai telefoniskai komunikācijai lūgsim Jūs nosaukt divas pazīmes jeb identifikatorus: vārdu, uzvārdu un nodokļa maksātāja numuru. Papildu datu aizsardzībai Jūs varat izveidot arī drošības paroli, autorizējoties portālā www.eriga.lv, vai apmeklējot Klientu apkalpošanas centru Terēzes ielā 5, Rīgā.

Portālā www.eriga.lv sadaļā “Nekustamā īpašuma nodoklis” ir pievienots jauns e-pakalpojums “Parole” (Drošības parole saziņai ar Pašvaldības ieņēmumu pārvaldi). E-pakalpojums pieejams tikai portālā autorizētiem lietotājiem.

E-pakalpojumā ir pievienots datu ievades lauks “Drošības parole”, kurā autorizēts lietotājs var reģistrēt, labot drošības paroli. Minimālais paroles garums – 5 simboli. Citas drošības prasības parolei (speciālie simboli u.c.) netiek piemērotas.

Konsultēšana

Konsultācijas tiek sniegtas par nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas jautājumiem – par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas, par nodokļa atvieglojumu piešķiršanas, par nodokļa maksājumu ieskaitīšanas, par nodokļa samaksas termiņu pagarināšanas, par nodokļa parādu piedziņas un par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas jautājumiem.

Pakalpojums pieejams fiziskām un juridiskām personām, pilnvarotām personām.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti: ja konsultācija nav informatīva rakstura: personu apliecinoši dokumenti, pilnvarotām personām – pilnvarojuma apliecinājums (uzrādot oriģinālu – ja ir klātienē, notariāli apliecināta pilnvaras kopija – ja sūta pa pastu).

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamā veidlapa:

3.pielikums. Par NĪN MP un citu dokumentu (korespondences) sūtīšanu pēc norādītās adreses vai uz e-pastu

Kā pieprasīt pakalpojumu?

  • E-pastā – nosūta elektroniski parakstītu iesniegumu / lūdz informatīva rakstura konsultāciju, rakstot uz pip@riga.lv.
  • Portālā – Iesniedz iesniegumu Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv izmantojot e-pakalpojumu “E-iesniegums iestādei” vai www.epakalpojumi.lv, izmantojot pakalpojumu “Ziņojums pašvaldībai”.
  • Pa tālruni – Lūdz informatīva rakstura konsultāciju pa informatīvo tālruni +371 80000850 (bezmaksas) vai +371 67105919 (zvaniem no ārzemēm).
  • Pa pastu – nosūta iesniegumu ar informācijas pieprasījumu PIP.
  • Klātienē – lūdz konsultāciju / iesniedz iesniegumu PIP darba laikā.

Kā saņemt pakalpojumu?

  • E-pastā – saņem elektroniski parakstītu vēstuli / saņem informatīva rakstura konsultāciju.
  • Pa tālruni – saņem informatīva rakstura konsultāciju.
  • Pa pastu – saņem atbildes vēstuli.
  • Klātienē – saņem konsultāciju PIP darba laikā.

Pilns pakalpojuma apraksts Rīgas domes portālā