Jūsu jautājumi

Kur ir iespējams elektroniski apskatīties savu nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu vai pārbaudīt aktuālo nodokļa samaksas konta stāvokli?
Man pieder 75 m2 liels dzīvoklis, kurā esmu deklarēts viens. Vai par tiem 45 m2, kas pārsniedz noteikto 30 m2 ierobežojumu uz vienu deklarēto personu, man būs jāmaksā nodokļa likme 1,5% apmērā?
Man pieder domājamā daļa no ēkas un lietošanā piešķirts dzīvoklis. Uz kādu platību 2023.gadā tiks attiecināti katrai deklarētajai personai piekrītošie 30 m2 no ēkas - tikai dzīvokļa platību vai arī kāpņutelpas, pagraba, u.c. mājā ietilpstošo telpu platību?
Vai dārza mājiņās arī ir jābūt deklarētai personai, lai piemērotu "samazināto" NĪN likmi? Vai dārza mājā, kurā tiek glabāti tikai dārza instrumenti, arī ir jābūt deklarētai personai, lai saņemtu "samazināto" likmi?
Kādas NĪN likmes ir mākslinieku darbnīcām?
Vai jaunbūvēs arī ir jābūt deklarētai personai, lai piemērotu "samazināto" NĪN likmi?
Mums ir izveidojies NĪN parāds, kuru samaksāt uzreiz nespējam un piedziņas lieta tika nodota zvērinātam tiesu izpildītājam? Vai ir kāda iespēja vienoties par parāda atmaksas grafiku?
Kāda NĪN likme zemei ir Rīgā?
Mūsu dzīvoklī tika veikta pārbūve, bet Būvvaldē netika iesniegti visi nepieciešami būvniecību pamatojošie dokumenti un tagad ir saņemts nekustamā īpašuma nodokļa aprēķins ar "paaugstināto" likmi 3%? Kur būtu jāvēršas, lai pārskatītu NĪN likmi, jo visi darbi ir jau sen pabeigti un dokumenti nav saglabājušies?
Kāpēc, aprēķinot nekustamā īpašuma nodokli, deklarētās personas tiek vērtētas tieši uz 1. janvāri, bet netiek ņemta vērā personas deklarētā adrese gada laikā?
Vai īpašumā ir jābūt deklarētam īpašniekam? Vai svarīgi, lai īpašumā būtu deklarēta pilngadīga persona?
Cik ilgi personai ar bērniem jābūt deklarētai dzīvesvietā, lai saņemtu "samazināto" NĪN likmi un atlaidi nekustamā īpašuma nodoklim (visu gadu vai uz noteiktu periodu)?
Atbilstoši saistošajiem noteikumiem īpašuma nodoklis būs atkarīgs no īpašumā deklarētajām personām. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likumu deklarētās adreses primārais mērķis ir saziņa. Tomēr šajā likumā ir paredzētas divas adreses - deklarētā un papildu adrese. Tādēļ vēlos jautāt, vai pašvaldības saistošo noteikumu Nr.148 izpratnē derēs arī deklarētā papildu adrese, lai tiktu uzskatīts, ka šajā īpašumā ir deklarējusies persona?
Vai es varu saņemt NĪN atvieglojumus, ja manā īpašumā dzīvo mani bērni kopā ar mazbērniem?
Vai tiks piemēroti nodokļu atvieglojumi (piemēram, par bērniem, pensionāram, invalīdam) par NĪN, ja NĪN nodokļa aprēķinā piemērota likme 3%?
Vai pensionāri, kas pensionāra statusu ieguvuši ārvalstīs, saņems NĪN atvieglojumus?
Esmu 3 bērnu tēvs. Jaunākā meitiņa piedzima 27. decembrī, līdz ar to nepaspējām viņu piedeklarēt man piederošajā dzīvoklī līdz taksācijas gada 1. janvārim, kā arī neesmu iesniedzis nekādu pieprasījumu atvieglojumu saņemšanai. Kādus nodokļa atvieglojumus es saņemšu?
Man pienākas NĪN atvieglojumi 90% apmērā saskaņā ar RD Saistošo noteikumu Nr.109 3.8.1. apakšpunktu par 3 bērniem, kā arī pēc Saistošo noteikumu 3.19. apakšpunkta par siltinātu ēku, kurai atvieglojumus piemēro 10 gadus pēc fasāžu siltināšanas. Pēc kura Saistošo noteikumu punkta man šādā gadījumā tiks piemēroti NĪN atvieglojumi?
Man pieder nekustamais īpašums, kurā dzīvoju kopā ar savu pilngadīgu bērnu. Kā ir iespējams saņemt NĪN atvieglojumus pēc RD Saistošo noteikumu Nr.109 3.8.3. apakšpunkta par bērnu pēc pilngadības sasniegšanas, kamēr viņš turpina studijas?
Esmu invalīde, man pieder ½ domājamā daļa no individuālās dzīvojamās mājas un zemes (kopējā zemes platība 4000 m2). Par kādu zemes platību es varu saņemt NĪN atvieglojumus?
Dzīvoju mājā, kas atrodas uz divu ielu stūra. Mana dzīvesvieta deklarēta adresē uz vienas ielas, bet mans kāpņutelpas kaimiņš deklarējies adresē uz otras ielas. Vai šāda situācija ir iespējama un kā šādā gadījumā tiks noteikts ēkā deklarēto personu skaits?
Vai nodokļa maksātājam pašam iespējams pārliecināties par savu publiskajos reģistros esošo datu atbilstību faktiskajiem apstākļiem?
Kas jādara nekustamā īpašuma īpašniekam, lai veiktu savu datu sakārtošanu publiskajos reģistros, kas saistīti ar NĪN aprēķināšanu?
Esmu saņēmis brīdinājumu par nekustamā īpašuma nodokļa parādu. Šobrīd visu parāda summu samaksāt nevaru. Vai ir kādas iespējas samaksāt parādu pa daļām?

Uzdod savu jautājumu