Jums pieder
nekustamais īpašums?

Apskatiet visu, kas jāzina par nekustamā īpašuma nodokli
Apskatīt infografiku

Kur maksāt NĪN?

NĪN var pārskaitīt elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu portālu vai veicot maksājumu internetbankā uz vienu no norādītajiem kontiem:

AS “SEB banka” UNLALV2X LV38UNLA0002000130130
AS “Citadele banka” PARXLV22 LV75PARX0000570030007
AS “Swedbank” HABALV22 LV79HABA0551005802493
AS “Luminor Bank”
Latvijas filiāle
RIKOLV2X LV82RIKO0002013186390
AS “Luminor Bank”
Latvijas filiāle
NDEALV2X LV25NDEA0000082556996
VAS “Latvijas Pasts” LPNSLV21 LV36LPNS0001001080905

Saņēmējs: Rīgas pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr.: 90011524360, adrese: Rātslaukums 1, Rīga.