Jums pieder
nekustamais īpašums?

Apskatiet visu, kas jāzina par nekustamā īpašuma nodokli
Apskatīt infografiku

Kur maksāt NĪN?

NĪN var pārskaitīt elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu portālu vai veicot maksājumu internetbankā uz vienu no norādītajiem kontiem:

AS “SEB banka” UNLALV2X LV38UNLA0002000130130
AS “Citadele banka” PARXLV22 LV75PARX0000570030007
AS “Swedbank” HABALV22 LV79HABA0551005802493
AS “Luminor Bank” RIKOLV2X LV82RIKO0002013186390
AS “Luminor Bank” NDEALV2X LV25NDEA0000082556996
VAS “Latvijas Pasts” LPNSLV21 LV36LPNS0001001080905

Saņēmējs: Rīgas pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr.: 90011524360, adrese: Rātslaukums 1, Rīga.