Par Finanšu departamentu

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības vadošā iestāde finanšu resursu pārvaldes nozarē, kura citastarp nodrošina pašvaldībai piekritīgo nodokļu un nodevas par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu administrēšanu un nosaka pašvaldības teritorijā esošo zemes vienību nekustamā īpašuma lietošanas mērķus.

Finanšu departamentam ir šādas funkcijas:

Pašvaldības finanšu politikas izstrādāšana, organizēšana un koordinēšana
pašvaldības grāmatvedības uzskaites centralizēta izpilde
Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšana
Pašvaldības finanšu resursu plānošana un vadība
pašvaldības publiskās un privātās partnerības projektu ieviešanas organizēšana un koordinēšana
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšana
Pašvaldības budžeta projektu sagatavošana un budžeta izpildes kontrole
pašvaldības administrācijas vienotās sistēmas metodiskās vadības nodrošināšana darba samaksas, finanšu vadības un uzskaites jomās
nodevas par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu administrēšana

Finanšu departamenta vadība, struktūra un nolikums

Uldis Rakstiņš

Finanšu departamenta direktors
Kungu iela 7/9, Rīga, LV-1050
+ 371 67026133
e-pasts: fd@riga.lv

Pārvalžu vadība

Resursu pārvalde

Roberts Remess

Pārvaldes priekšnieks
Kungu iela 7/9, Rīga, LV-1050
+ 371 67026352
e-pasts: dfr@riga.lv

Finanšu uzskaites un pārskatu pārvalde

Sarma Luce

Pārvaldes priekšniece, departamenta direktora vietniece
Kungu iela 7/9, Rīga, LV-1050
+ 371 67026134
e-pasts: dff@riga.lv

Nekustamā īpašuma nodokļa pārvalde

Kitija Andersone

Pārvaldes priekšniece
Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012
+ 371 67105087
e-pasts: nin@riga.lv

Pašvaldības budžeta pārvalde

Iveta Elsone

Pārvaldes priekšniece
Kungu iela 7/9, Rīga, LV-1050
+ 371 67026238
e-pasts: dfb@riga.lv

Administratīvā pārvalde

Juris Švanders

Pārvaldes priekšnieks, departamenta direktora vietnieks
Kungu iela 7/9, Rīga, LV-1050
+ 371 67026134
e-pasts: dfa@riga.lv

Pašvaldības ieņēmumu pārvalde

Ināra Papina

Pārvaldes priekšniece, departamenta direktora vietniece
Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012
+ 371 67105087
e-pasts: pip@riga.lv

Informācija par pašvaldības ētikas komisiju, korupcijas novēršanu, trauksmes celšanu un vakancēm Rīgas valstspilsētas pašvaldībā

Korupcijas novēršana

Ar informāciju par korupcijas novēršanu Rīgas valstspilsētas pašvaldībā varat iepazīties šeit.

Pašvaldības ētikas komisija un Ētikas kodekss

Ar informācija par Pašvaldības ētikas komisiju un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ētikas kodeksu varat iepazīties šeit.

Trauksmes celšana

Ar informāciju par trauksmes celšanu Rīgas valstspilsētas pašvaldībā varat iepazīties šeit.

Vakances

Ar informāciju par vakancēm Rīgas valstspilsētas pašvaldībā varat iepazīties šeit.

teksts - Ja redzi pārkāpumu, neklusē!