Veidlapas

Pakalpojumu pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:

1.pielikums

Lai pieteiktos pašvaldībā kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs (jaunajiem īpašniekiem).

2.pielikums

Ja nodokļa maksātājs līdz kārtējā taksācijas gada 15.februārim nav saņēmis maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli.

3.pielikums

Par NĪN MP un citu dokumentu (korespondences) sūtīšanu pēc norādītās adreses vai uz e-pastu.

6.pielikums

Paziņojums par objektiem, kurus neapliek ar nekustamā īpašuma nodokli.

7.pielikums

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanai.

9.pielikums

Izziņas par nekustamā īpašuma nodokļa parāda neesamību iesniegšanai Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai.

10.pielikums

Informācijas pieprasīšana par nekustamā īpašuma nodokļa samaksu iesniegšanai bankai, tiesai, PMLP vai citai iestādei izņemot zemesgrāmatu nodaļām.

11.pielikums

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanai.

12.pielikums

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņai.

14.pielikums

Pārmaksātās nekustamā īpašuma nodokļa summas atmaksāšanai.

15.pielikums

Kļūdaini ieskaitīto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu koriģēšanai.

2.pielikums RD 18.12.2019. saistošajiem noteikumiem Nr.111

Atvieglojumu piemērošanai ēkām, kas atzītas par valsts aizsargājamo kultūras pieminekli (jāiesniedz elektroniski)