Veidlapas

Pieteikšanās pašvaldībā, maksāšanas paziņojuma nesaņemšana vai korespondences adreses paziņošana

Lai pieteiktos pašvaldībā kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam (jaunajiem īpašniekiem). 1. pielikums
Ja nodokļa maksātājs līdz kārtējā taksācijas gada 15. februārim nav saņēmis maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli. 2. pielikums
Par NĪN maksāšanas paziņojuma un citu dokumentu (korespondences) sūtīšanu pēc norādītās adreses vai uz e-pastu. 3. pielikums

NĪN atvieglojumu pieprasīšana

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanai politiski represētajai personai. 4. pielikums
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanai. 5. pielikums
Atvieglojumu piemērošanai ēkām, kas atzītas par valsts aizsargājamo kultūras pieminekli (jāiesniedz elektroniski). 2.pielikums RD 15.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr.109 Pielikums Nr.2 (RD SN 109)
 

Izziņu un informācijas pieprasīšana

Izziņas par nekustamā īpašuma nodokļa parāda neesamību iesniegšanai Rīgas pilsētas tiesai. 6.pielikums
Informācijas pieprasīšana par nekustamā īpašuma nodokļa samaksu iesniegšanai bankai, tiesai, PMLP vai citai iestādei izņemot Rīgas pilsētas tiesai. 7.pielikums

Samaksas termiņu pagarināšana vai parāda apmaksa

NĪN samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanai (saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmās daļas 1.punktu).  8. pielikums
Parāda apmaksas grafika saskaņošanai.  9. pielikums

NĪN maksājumu koriģēšana

Pārmaksātās nekustamā īpašuma nodokļa summas atmaksāšanai. 10.pielikums
Kļūdaini ieskaitīto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu koriģēšanai. 11.pielikums

NĪ lietošanas mērķu noteikšana / maiņa

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanai. 12.pielikums
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņai. 13.pielikums

Cienījamie klienti!

Pirms klātienes apmeklējuma nepieciešams veikt iepriekšējo pierakstu pa tālruni 80000850 vai 67181866.

Lūdzam pēc iespējas pakalpojumus pieteikt un saņemt attālināti. Iesniegt iesniegumu elektroniski var:
– nosūtot uz Departamenta e-adresi (adresāts “Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments”);
– nosūtot parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi: pip@riga.lv.

Ja iesniegumu Jums nav iespējas iesniegt elektroniski, to varat nosūtīt Departamentam pa pastu uz adresi: Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012 vai ievietot pasta kastītēs, kuras atrodas pie iestādes ieejas durvīm Terēzes ielā 5, Rīgā.