Veidlapas

Pieteikšanās pašvaldībā un korespondences adreses paziņošana

Lai pieteiktos pašvaldībā kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs (jaunajiem īpašniekiem). 1.pielikums (ver.1.0)
Ja nodokļa maksātājs līdz kārtējā taksācijas gada 15.februārim nav saņēmis maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli. 2.pielikums (ver.2.0)
Par NĪN MP un citu dokumentu (korespondences) sūtīšanu pēc norādītās adreses vai uz e-pastu. 3.pielikums (ver.1.0)
Paziņojums par objektiem, kurus neapliek ar nekustamā īpašuma nodokli. 4.pielikums (ver.1.0)

NĪN maksāšanas paziņojuma nesaņemšana

Ja nodokļa maksātājs līdz kārtējā taksācijas gada 15.februārim nav saņēmis maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli. 2.pielikums (ver.2.0)

NĪN atvieglojumu pieprasīšana

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanai. 5.pielikums (ver.3.0)
Atvieglojumu piemērošanai ēkām, kas atzītas par valsts aizsargājamo kultūras pieminekli (jāiesniedz elektroniski). 2.pielikums RD 18.12.2019. saistošajiem noteikumiem Nr.111  2.pielikums (RDSN)
 

Samaksas termiņu pagarināšana vai parāda apmaksa

NĪN samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanai (saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmās daļas 1.punktu)  veidlapa (ver.1.0)
Parāda apmaksas grafika saskaņošanai  veidlapa (ver.1.0)

NĪN maksājumu koriģēšana

Pārmaksātās nekustamā īpašuma nodokļa summas atmaksāšanai. 10.pielikums (ver.2.0)
Kļūdaini ieskaitīto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu koriģēšanai. 11.pielikums (ver.1.0)

Izziņu un informācijas pieprasīšana

Izziņas par nekustamā īpašuma nodokļa parāda neesamību iesniegšanai Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai. 6.pielikums (ver.1.0)
Informācijas pieprasīšana par nekustamā īpašuma nodokļa samaksu iesniegšanai bankai, tiesai, PMLP vai citai iestādei izņemot Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai. 7.pielikums (ver.2.0)

NĪ lietošanas mērķu noteikšana / maiņa

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanai. 8.pielikums (ver.1.0)
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņai. 9.pielikums (ver.1.0)

Cienījamie klienti! Vēršam Jūsu uzmanību, ka lai ierobežotu Covid-19 izplatību, klientu apkalpošana notiek tikai pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 80000850! 

Iesniegumus lūdzam iesniegt elektroniski:
– nosūtot iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pasta adresi: pip@riga.lv;
– portālā latvija.lv (e-pakalpojums “Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana”, informācija kā to izdarīt ⇒ ).

Ja iesniegumu nav iespējas iesniegt elektroniski, lūdzam tos nosūtīt Pārvaldei pa pastu vai ievietot pasta kastītēs, kuras atrodas pie ieejas durvīm Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldē (Terēzes ielā 5, Rīgā).