Veidlapas

Pieteikšanās pašvaldībā un korespondences adreses paziņošana

Lai pieteiktos pašvaldībā kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam (jaunajiem īpašniekiem). 1.pielikums (ver.2.0)
Ja nodokļa maksātājs līdz kārtējā taksācijas gada 15. februārim nav saņēmis maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli. 2.pielikums (ver.2.0)
Par NĪN maksāšanas pazinojuma un citu dokumentu (korespondences) sūtīšanu pēc norādītās adreses vai uz e-pastu. 3.pielikums (ver.1.0)
Paziņojums par objektiem, kurus neapliek ar nekustamā īpašuma nodokli. 4.pielikums (ver.1.0)

NĪN maksāšanas paziņojuma nesaņemšana

Ja nodokļa maksātājs līdz kārtējā taksācijas gada 15.februārim nav saņēmis maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli. 2.pielikums (ver.2.0)

NĪN atvieglojumu pieprasīšana

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanai. 5.pielikums (ver.9.0)
Atvieglojumu piemērošanai ēkām, kas atzītas par valsts aizsargājamo kultūras pieminekli (jāiesniedz elektroniski). 2.pielikums RD 15.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr.109 Pielikums Nr.2 (RD SN 109)
 

Izziņu un informācijas pieprasīšana

Izziņas par nekustamā īpašuma nodokļa parāda neesamību iesniegšanai Rīgas pilsētas tiesai. 6.pielikums (ver.2.0)
Informācijas pieprasīšana par nekustamā īpašuma nodokļa samaksu iesniegšanai bankai, tiesai, PMLP vai citai iestādei izņemot Rīgas pilsētas tiesai. 7.pielikums (ver.4.0)

Samaksas termiņu pagarināšana vai parāda apmaksa

NĪN samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanai (saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmās daļas 1.punktu)  veidlapa (ver.1.0)
Parāda apmaksas grafika saskaņošanai  veidlapa (ver.1.0)

NĪN maksājumu koriģēšana

Pārmaksātās nekustamā īpašuma nodokļa summas atmaksāšanai. 10.pielikums (ver.2.0)
Kļūdaini ieskaitīto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu koriģēšanai. 11.pielikums (ver.2.0)

NĪ lietošanas mērķu noteikšana / maiņa

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanai. 8.pielikums (ver.1.0)
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņai. 9.pielikums (ver.1.0)

Cienījamie klienti!

Pirms klātienes apmeklējuma nepieciešams veikt iepriekšējo pierakstu pa tālruni 80000850.

Lūdzam pēc iespējas pakalpojumus pieteikt un saņemt attālināti. Iesniegt iesniegumu elektroniski var:
– izmatojot e-adresi, norādot adresātu Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde;
– nosūtot iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pasta adresi: pip@riga.lv (gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju, aicinām izmantot e-adresi).

Ja iesniegumu Jums nav iespējas iesniegt elektroniski, to varat nosūtīt Pārvaldei pa pastu (adrese: Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012) vai ievietot pasta kastītēs, kuras atrodas pie ieejas durvīm Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldē (Terēzes ielā 5, Rīgā).