Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšana

Atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām par Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu – zemi un ēkām tiek piešķirti nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi līdz pat 90% apmērā.

Normatīvie akti:

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanas kārtību nosaka likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pants un Rīgas domes 18.12.2019. saistošie noteikumi Nr.111 “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā“.

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanas nosacījumi:

Kā pieprasīt pakalpojumu?

Pakalpojuma apraksts portālā www.latvija.lv

Cienījamie klienti! Vēršam Jūsu uzmanību, ka lai ierobežotu Covid 19 izplatību, klientu apkalpošana notiek tikai pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 80000850.

Iesniegumus lūdzam iesniegt elektroniski:
– portālā latvija.lv (e-pakalpojums “Iesniegums iestādei”, informācija kā to izdarīt ir pieejama šeit );
– nosūtot iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pasta adresi: pip@riga.lv.

Ja iesniegumu nav iespējas iesniegt elektroniski, lūdzam tos nosūtīt Pārvaldei pa pastu vai ievietot pasta kastītēs, kuras atrodas pie ieejas durvīm Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldē (Terēzes ielā 5, Rīgā).