Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršana

Atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām par Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu – zemi un ēkām tiek piešķirti nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi līdz pat 90% apmērā. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanas kārtību nosaka likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pants un Rīgas domes 18.12.2012. saistošie noteikumi Nr.198 “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā“.

Papildus informācija

Pakalpojums pieejams fiziskām un juridiskām personām – nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem, kuriem ir tiesības saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamā veidlapa:

7.pielikums. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanai

Kā pieprasīt pakalpojumu?

  • E-pastā – nosūti elektroniski parakstītu iesniegumu uz pip@riga.lv.
  • Portālā – iesniedz iesniegumu Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv izmantojot e-pakalpojumu “E-iesniegums iestādei” vai www.epakalpojumi.lv, izmantojot pakalpojumu “Ziņojums pašvaldībai”.
  • Pa pastu – nosūti iesniegumu PIP.
  • Klātienē – iesniedz iesniegumu PIP darba laikā.

Kā saņemt pakalpojumu?

  • E-pastā – saņem elektroniski parakstītu atbildi (administratīvo aktu / maksāšanas paziņojumu).
  • Pa pastu – saņem atbildi (administratīvo aktu / maksāšanas paziņojumu).
  • Klātienē – saņem atbildi (administratīvo aktu / maksāšanas paziņojumu).

Pilns pakalpojuma apraksts Rīgas domes portālā