Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanas nosacījumi

POLITISKI REPRESĒTĀM PERSONĀM

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas piešķir nodokļa maksātājam, kuram ar piešķirts

  • politiski represētām personas statuss – 50%

Atvieglojumu piešķiršanas nosacījumi:

Atvieglojumu piešķiršanas kārtība un periods:

  • lai saņemtu atvieglojumus persona Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldē (turpmāk – Pārvalde) iesniedz šādus dokumentus:
    • politiski represētās personas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu);
    • iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar apliecinājumu, ka nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā;
  • nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc minēto dokumentu iesniegšanas;
  • ja nezūd vai nemainās atvieglojumu piešķiršanas pamats, nākamajos taksācijas gados atkārtots pieteikums par atvieglojumu piešķiršanu nav jāiesniedz.

! Nodokļa maksātājam ir pienākums mēneša laikā rakstiski informēt Pārvaldi par saimnieciskās darbības uzsākšanu nekustamajā īpašumā.

Ja zūd atvieglojumu piešķiršanas pamats vai nodokļa maksātājs vairs neatbilst atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem, Pārvalde aprēķina nekustamā īpašuma nodokli nepamatoti piešķirto atvieglojumu apmērā, aprēķināto summu sadalot pa likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajiem termiņiem.

Ja nodokļa maksātājs nav izpildījis iepriekšminēto paziņošanas pienākumu, Pārvalde papildus nekustamā īpašuma nodoklim aprēķina arī nokavējuma naudu.

 

Vairāk informācijas par sociālo pabalstu veidiem Rīgas valstspilsētā var skatīt Rīgas domes Labklājības departamenta tīmekļa vietnē https://ld.riga.lv/.

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas pilsētas pašvaldība (RD Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, adrese: Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012, tālrunis: 80000850, elektroniskā pasta adrese: pip@riga.lv). Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja attiekties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas. Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes), tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma šeit. Sīkdatnes šajā mājaslapā var viegli akceptēt vai noraidīt, izvēloties vienu no pogām.