Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšana un paziņošana

Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšana

Nekustamā īpašuma nodokli sāk maksāt ar nākamo taksācijas gadu pēc īpašuma tiesību vai valdījuma tiesību rašanās, izņemot gadījumus, kas noteikti likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 7. panta 1. daļā.

Informācija par nekustamo īpašumu īpašnieku maiņu tiek saņemta automātiskā procesā no Rīgas pilsētas tiesas, līdz ar ko pieteikties pašvaldībā, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam nav nepieciešams.

 

  • Infografiku “Nekustamā īpašuma nodoklis – kas par to jāzina” var apskatīt šeit.
  • Informatīvo materiālu “Informācija jaunajiem nekustamā īpašuma īpašniekiem Rīgā” var apskatīt šeit.
  • Jautājumu un atbilžu sadaļu var apskatīt šeit.

Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma nosūtīšana

Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojums tiek nosūtīts nodokļa maksātājam vai viņa pilnvarotajai personai uz vienu no sekojošiem saziņas kanāliem:

  • uz oficiālo elektronisko adresi jeb e-adresi, ja tā ir izveidota;
  • uz pieteikto e-pastu;
  • pa pastu uz nodokļa maksātāja vai pilnvarotās personas deklarētās dzīvesvietas adresi;
  • pa pastu uz nodokļa maksātāja vai pilnvarotās personas paziņoto pasta adresi.

Lai nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojums tiktu nosūtīts nodokļa maksātājam vai viņa pilnvarotai personai uz e-pastu vai norādīto pasta adresi būtu jāvēršas Departamentā ar iesniegumu.

Ja nodokļa maksātājs nav deklarējis savu dzīvesvietu saskaņā ar “Dzīvesvietas deklarēšanas likumu” un aktivizējis e-adreses kontu, kā arī nav informējis Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departamentu par pasta adresi vai e-pasta adresi, uz kuru sūtīt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu, nodokļa maksāšanas paziņojums netiek nosūtīts, bet nodokļa aprēķins stājas spēkā taksācijas gada 22. martā, un tas nav iemesls, lai nodokļa maksātājs tiktu atbrīvots no saistībām par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu.

No 2023. gada 1. janvāra e-adreses lietošana uzņēmumiem u.c. reģistros reģistrētiem tiesību subjektiem ir obligāta! Vairāk informācijas par e-adresi uzņēmējiem skatīt šeit.

Informācija par NĪN administratīvajiem aktiem gadījumos, kad nodokļu administrācijas rīcībā nav adreses, kurā nodokļa maksātājs ir sasniedzams

Saskaņā ar “Par nekustamā īpašuma nodokli” 6. panta 1.4 daļu, ja nodokļa maksātājs nav deklarējis dzīvesvietu likumā noteiktajā kārtībā un nav paziņojis nodokļu administrācijai adresi, kurā viņš ir sasniedzams, kā arī šā panta otrajā daļā minētajā termiņā nav informējis nodokļu administrāciju par to, ka nav saņēmis maksāšanas paziņojumu, nodokļa maksāšanas paziņojums netiek nosūtīts, bet nodokļa aprēķins stājas spēkā kārtējā taksācijas gada 22.martā.

Saskaņā ar “Par nekustamā īpašuma nodokli” 6. panta 1.6 daļu, ja nodokļa maksātājs nav deklarējis dzīvesvietu likumā noteiktajā kārtībā un nav paziņojis nodokļu administrācijai adresi, kurā viņš ir sasniedzams, tad paziņojumu par administratīviem aktiem saistībā ar nekustamā īpašuma nodokli, kas izdoti pēc taksācijas gada 15. februāra, pašvaldība izvieto savā tīmekļvietnē, norādot vietu, kurā nodokļu maksātājs ar to var iepazīties.

Informāciju par administratīvajiem aktiem par nekustamā īpašuma nodokli, kuri tika izdoti saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 6. panta 1. un 1.6 daļu, un netika nosūtīti var apskatīt šeit.

Ar administratīvajiem aktiem var iepazīties klātienē Departamentā vai portālos www.eriga.lv, https://latvija.gov.lv vai www.epakalpojumi.lv.

 

Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumi tiešsaistē

Apskatīt izdotos nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumus, kā arī veikt nodokļa apmaksu var sekojošos portālos:

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:

Pieteikšanās pašvaldībā, maksāšanas paziņojuma nesaņemšana vai korespondences adreses paziņošana

Lai pieteiktos pašvaldībā kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam (jaunajiem īpašniekiem). 1. pielikums
Ja nodokļa maksātājs līdz kārtējā taksācijas gada 15. februārim nav saņēmis maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli. 2. pielikums
Par NĪN maksāšanas paziņojuma un citu dokumentu (korespondences) sūtīšanu pēc norādītās adreses vai uz e-pastu. 3. pielikums

Papildu informācija:

Cienījamie klienti!

Pirms klātienes apmeklējuma nepieciešams veikt iepriekšējo pierakstu pa tālruni 80000850 vai 67181866.

Lūdzam pēc iespējas pakalpojumus pieteikt un saņemt attālināti. Iesniegt iesniegumu elektroniski var:
– nosūtot uz Departamenta e-adresi (adresāts “Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments”);
– nosūtot parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi: pip@riga.lv.

Ja iesniegumu Jums nav iespējas iesniegt elektroniski, to varat nosūtīt Departamentam pa pastu uz adresi: Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012 vai ievietot pasta kastītēs, kuras atrodas pie iestādes ieejas durvīm Terēzes ielā 5, Rīgā.