Nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšana

Gadījumā, ja Jūs pamatotu iemeslu dēļ nevarat veikt nekustamā īpašuma nodokļa samaksu noteiktajā termiņā saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.pantu, Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldei ir tiesības saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.pantu un pamatojoties uz Jūsu kā nodokļu maksātāja motivētu iesniegumu pagarināt nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus un vienoties par samaksas grafiku. Motivēts iesniegums nodokļu maksātājam jāiesniedz ne vēlāk kā 15 dienas pēc maksājuma termiņa iestāšanās.

! Informāciju par iespējamajiem atbalsta pasākumiem NĪN maksātājiem, kuri cietuši Covid-19 radītās ietekmes var apskatīt sadaļā “COVID-19”  nospiežot šeit.

Papildu informācija

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti: fiziskām personām – iesniegums, juridiskām personām – iesniegums, operatīvā bilance un peļņas vai zaudējumu aprēķins uz iesnieguma iesniegšanas mēneša pirmo datumu.

Pakalpojuma apraksts portālā www.latvija.lv