Nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšana

Gadījumā, ja Jūs pamatotu iemeslu dēļ nevarat veikt nekustamā nodokļa samaksu noteiktajā termiņā saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.pantu, Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldei ir tiesības saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.pantu un pamatojoties uz Jūsu kā nodokļu maksātāja motivētu iesniegumu pagarināt nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus un vienoties par samaksas grafiku. Motivēts iesniegums nodokļu maksātājam jāiesniedz ne vēlāk kā 15 dienas pēc maksājuma termiņa iestāšanās.

Papildus informācija

Pakalpojums pieejams fiziskām un juridiskām personām.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti: fiziskām personām – iesniegums, juridiskām personām – iesniegums, operatīvā bilance un peļņas vai zaudējumu aprēķins uz iesnieguma iesniegšanas mēneša pirmo datumu.

Kā pieprasīt pakalpojumu?

  • E-pastā – nosūti elektroniski parakstītu iesniegumu uz pip@riga.lv.
  • Portālā – iesniedz iesniegumu Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv izmantojot e-pakalpojumu “E-iesniegums iestādei” vai www.epakalpojumi.lv, izmantojot pakalpojumu “Ziņojums pašvaldībai”.
  • Pa pastu – nosūti iesniegumu PIP.
  • Klātienē – iesniedz iesniegumu PIP darba laikā.

Kā saņemt pakalpojumu?

  • E-pastā – saņem elektroniski parakstītu atbildi (administratīvo aktu).
  • Pa pastu – saņem atbildi (administratīvo aktu).
  • Klātienē – saņem atbildi (administratīvo aktu).

Pilns pakalpojuma apraksts Rīgas domes portālā