Izziņas un informatīvas vēstules izsniegšana par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu

Izziņa par NĪN nomaksu darījuma nostiprināšanai zemesgrāmatā

Ņemot vērā, ka ir nodrošināta tiešsaiste starp Valsts vienoto datorizēto zemesgrāmatu un Rīgas domes Vienoto informācijas sistēmu, izziņu par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu, kas nepieciešama nekustamā īpašuma pārreģistrācijai zemesgrāmatā, Jums ir iespēja saņemt Rīgas pilsētas tiesā.

Nosacījumi īpašnieka maiņai zemesgrāmatā

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta trešo daļu, ja īpašumu atsavina vai dāvina, zemesgrāmatā īpašnieka maiņu var reģistrēt pēc tam, kad ir nomaksāts nodokļa pamatparāds, soda nauda un nokavējuma nauda, kā arī veikts nodokļa maksājums par taksācijas gadu, kurā notiek īpašnieka maiņa, un zemesgrāmatu nodaļa par to ir pārliecinājusies tiešsaistes datu pārraides režīmā.

Lai saņemtu izziņu par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu darījuma nostiprināšanai zemesgrāmatā – nodokļu maksātājam nedrīkst būt nekustamā īpašuma nodokļa parādi (ne par vienu no īpašumā, valdījumā vai lietojumā esošiem nekustamajiem īpašumiem Rīgas valstspilsētā), kā arī ir jāveic nekustamā īpašuma nodokļa maksājums par atsavināmo īpašumu par visu taksācijas gadu, kurā notiek īpašnieku maiņa.

Ja izziņu par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu darījuma nostiprināšanai zemesgrāmatā vēlaties saņemt no Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departamenta (turpmāk -Departaments), tad nodokļa maksātājam ir jāiesniedz pieteikums.

Informācija par NĪN parāda neesamību iesniegšanai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (uzturēšanas atļaujas saņemšanai vai pagarināšanai)

Departaments informē, ka LR Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei ir nodrošināta iespēja pirms uzturēšanas atļaujas saņemšanas vai pagarināšanas, elektroniski pārbaudīt nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas stāvokli par Rīgas valstspilsētas administratīvā teritorijā esošajiem nekustamā īpašuma objektiem.

Ja rakstveida informāciju par NĪN parāda neesamību iesniegšanai LR Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, vēlaties saņemt no Departamenta, tad nodokļa maksātājam ir jāiesniedz pieteikums.

Informācija par NĪN parāda neesamību iesniegšanai tiesai, kredītiestādei, VID u.c. iestādēm / Informācija par aprēķināto un samaksāto NĪN bilances sastādīšanai

Lai saņemtu rakstveida informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa parāda neesamību vai informāciju par aprēķināto un samaksāto nekustamā īpašuma nodokli ir jāiesniedz pieteikums Departamentam.

Iesniegumu veidlapas:

Izziņas par nekustamā īpašuma nodokļa parāda neesamību iesniegšanai Rīgas pilsētas tiesai (īpašnieka maiņai zemesgrāmatā). 6.pielikums
Informācijas pieprasīšana par nekustamā īpašuma nodokļa samaksu iesniegšanai bankai, tiesai, PMLP vai citai iestādei izņemot Rīgas pilsētas tiesai. 7.pielikums

Kā pasūtīt izziņas / informācijas sagatavošanu?

Pasūtīt izziņas vai informācijas par nekustamā īpašuma nodokli sagatavošanu var:

  • Telefoniski – pa bezmaksas informatīvo tālruni +371 80000850 vai +371 67105919 (zvaniem no ārzemēm).
  • E-pastā – nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu vai informācijas pieprasījumu bez elektroniskā paraksta uz pip@riga.lv.
  • Pa pastu – nosūtot iesniegumu Departamentam pa pastu, adrese Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012.
  • Klātienē – iesniedzot iesniegumu Departamenta darba laikā (tikai pēc iepriekšēja pieraksta).

Kur var saņemt Departamentā pasūtīto izziņu / informāciju?

Sagatavotās izziņas / informatīvas vēstules var saņemt:

! Saņemot izziņu / informatīvu vēstuli klātienē jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu, pilnvarotajai personai pilnvarojuma apliecinājums.

Cienījamie klienti!

Pirms klātienes apmeklējuma nepieciešams veikt iepriekšējo pierakstu pa tālruni 80000850 vai 67181866.

Lūdzam pēc iespējas pakalpojumus pieteikt un saņemt attālināti. Iesniegt iesniegumu elektroniski var:
– nosūtot uz Departamenta e-adresi (adresāts “Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments”);
– nosūtot parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi: pip@riga.lv.

Ja iesniegumu Jums nav iespējas iesniegt elektroniski, to varat nosūtīt Departamentam pa pastu uz adresi: Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012 vai ievietot pasta kastītēs, kuras atrodas pie iestādes ieejas durvīm Terēzes ielā 5, Rīgā.