Izziņas un informatīvas vēstules par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu saņemšana

Izziņas un informatīvas vēstules par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu un parāda neesamību tiek gatavotas Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai, atsavinājuma dokumentu noformēšanai, kredītiestādēm, notāriem, tiesai, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, veikto nodokļu maksājumu apliecināšanai sagatavojot uzņēmuma gada pārskatus un citos gadījumos.

Papildus informācija

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti: izziņas / informatīvas vēstules tiek izsniegtas rakstiski uz pieprasījuma pamata. Saņemot izziņu / informatīvu vēstuli klātienē jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu, pilnvarotajai personai pilnvarojuma apliecinājums.

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:

6.pielikums. Izziņas par nekustamā īpašuma nodokļa parāda neesamību iesniegšanai Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai

7.pielikums. Informācijas pieprasīšana par nekustamā īpašuma nodokļa samaksu iesniegšanai bankai, tiesai, PMLP vai citai iestādei izņemot Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai.

Kā pieprasīt pakalpojumu?

  • E-pastā – nosūti elektroniski parakstītu iesniegumu vai informācijas pieprasījumu bez elektroniskā paraksta uz pip@riga.lv.
  • Portālā – iesniedz iesniegumu Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” vai www.epakalpojumi.lv, izmantojot pakalpojumu “Ziņojums pašvaldībai”.
  • Telefoniski – informāciju pieprasa pa bezmaksas informatīvo tālruni +371 80000850 vai +371 67105919 (zvaniem no ārzemēm).
  • Pa pastu – iesniedz (nosūtot) iesniegumu PIP.
  • Klātienē – iesniedzot iesniegumu PIP darba laikā.

Kā saņemt pakalpojumu?

  • E-pastā – iesniedzējs saņem elektroniski parakstītu atbildi (izziņu / informatīvu vēstuli). E-pasta adresei jābūt reģistrētai Rīgas domes Pašvaldību ieņēmumu pārvaldes Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmā.
  • Pa pastu – iesniedzējs saņem atbildi (izziņu / informatīvu vēstuli) savā norādītajā adresē.
  • Klātienē – iesniedzējs saņem atbildi (izziņu / informatīvu vēstuli) PIP darba laikā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Pilnvarotajai personai jāuzrāda pilnvarojuma apliecinājuma oriģināls.

Pilns pakalpojuma apraksts portālā www.latvija.lv