Jums pieder
nekustamais īpašums?

Apskatiet visu, kas jāzina par nekustamā īpašuma nodokli
Apskatīt infografiku

Kur maksāt NĪN?

NĪN var pārskaitīt elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu portālu vai veicot maksājumu internetbankā uz vienu no norādītajiem kontiem:

Saņēmēja banka Bankas kods Konta numurs
AS “SEB banka” UNLALV2X LV38UNLA0002000130130
AS “Citadele banka” PARXLV22 LV75PARX0000570030007
AS “Swedbank” HABALV22 LV79HABA0551005802493
AS “Luminor Bank” RIKOLV2X LV82RIKO0002013186390
AS “Luminor Bank” NDEALV2X LV25NDEA0000082556996
VAS “Latvijas Pasts” LPNSLV21 LV36LPNS0001001080905

Neskaidrību gadījumā zvaniet 80000850