Oficiālā elektroniskā adrese jeb e-adrese

Oficiālā elektroniskā adrese jeb e-adrese ir digitālā pastkastīte Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv, un tā nodrošinās iespēju valsts iestādēm veidot saraksti ar iedzīvotājiem. E-adrese ir pieejama brīvprātīgi ikvienai fiziskai personai, kas sasniegusi 14 gadu vecumu, identificējoties portālā https://latvija.gov.lv

Aktivizējot e-adreses kontu, iedzīvotājs paziņo, ka saziņu ar valsts iestādēm, tajā skaitā arī ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departamentu, turpmāk vēlas organizēt tikai elektroniskā veidā (e-adresē), līdz ar to Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departamentam ir pienākums visu korespondenci nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem sūtīt TIKAI uz e-adresi (Oficiālās elektroniskās adreses likuma 12.panta 1.daļa).

Saskaņā ar Paziņošanas likuma 9.pantu, dokuments, kas nosūtīts uz oficiālo elektronisko adresi, uzskatāms par paziņotu otrajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas.

Portālā https://latvija.gov.lv e-adreses konta uzstādījumos ir iespēja norādīt savu privāto e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt paziņojumu par e-adresē saņemtu jaunu ziņojumu (Oficiālās elektroniskās adreses likuma 13.pants).

Iedzīvotājiem e-adreses lietošana ir brīvprātīga, tāpēc, ja ir izveidota e-adrese, to var arī deaktivizēt vai atteikties no e-adreses lietošanas (Oficiālās elektroniskās adreses likuma 11.pants).

Saskaņā ar Oficiālās elektroniskās adreses likuma 12.panta 4.daļu, visa korespondence pēc oficiālās elektroniskās adreses konta deaktivizēšanas fiziskai personai paziņojama atbilstoši Paziņošanas likumam. Ja fiziskā persona pēc oficiālās elektroniskās adreses konta deaktivizēšanas saziņai ar iestādi un dokumentu saņemšanai vēlas izmantot elektroniskos sakarus, tā Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā to atkārtoti norāda iestādei.

! Līdz ar to, lūgums nodokļa maksātājiem, kuri deaktivizējuši savu e-adresi, no jauna paziņot Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departamentam e-pasta adresi, uz kuru turpmāk vēlaties saņemt korespondenci.

Plašāka informācija par e-adresi atrodama šeit.

Informatīvie materiāli