Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes funkcijas pārņem Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments

Pamatojoties uz 22.03.2023. Rīgas domes lēmumu Nr.RD-23-2398-lē  “Par Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes likvidāciju un tās funkciju un uzdevumu nodošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departamentam”, no 1. jūnija Finanšu departaments, kā Rīgas valstspilsētas pašvaldības vadošā iestāde finanšu resursu pārvaldes nozarē, nodrošinās arī pašvaldībai piekritīgo nodokļu un nodevas par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu administrēšanu un noteiks pašvaldības teritorijā esošo zemes vienību nekustamā īpašuma lietošanas mērķus.

Finanšu departamentā tiks izveidotas atsevišķas struktūrvienības – Nekustamā īpašuma nodokļa pārvalde un Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, kas strādās departamenta direktora pakļautībā un veiks likvidētās iestādes funkcijas.

Nekustamā īpašuma nodokļa un nodevas par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu maksātājiem saglabāsies līdzšinējā administrēšanas kārtība, kā arī nemainīsies nomaksas rekvizīti.

Klientiem būs pieejami līdzšinējie pakalpojumu un konsultāciju saņemšanas veidi:

  • Informatīvais tālrunis 80000850 (bezmaksas), +371 67105919 (zvaniem no ārzemēm)
  • Konsultācijas klātienē apkalpošanas centrā Terēzes ielā 5, Rīgā (tikai pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 80000850 vai 67026760)
  • Iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) iesniegšana e-pastā pip@riga.lv
  • Aktuāla informācija tīmekļvietnē https://pip.riga.lv

No 1.jūnija mainīsies kārtība elektroniskai saziņai un iesniegumu iesniegšanai e-adresē portālā www.latvija.gov.lv, t.i. turpmāk kā korespondences adresātu būs jāizvēlas Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departamentu (reģistrācijas Nr. 90000064250).

Tāpat no 1.jūnija mainīsies kārtība administratīvo aktu – nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu apstrīdēšanas kārtībā, turpmāk privātpersonas tos varēs apstrīdēt Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departamenta direktoram.

Pārējo administratīvo aktu apstrīdēšanas kārtība no 1.jūnija paliek nemainīga, kā līdz šim administratīvos aktus par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu vai maiņu varēs apstrīdēt Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departamenta direktoram, turpretim pārējos administratīvos aktus Rīgas  domes priekšsēdētājam.

Iesniegumus par administratīvā akta apstrīdēšanu jāiesniedz Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departamentā Terēzes ielā 5, Rīgā,  LV-1012.