Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes funkcijas pārņēma Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments

Pamatojoties uz 22.03.2023. Rīgas domes lēmumu Nr.RD-23-2398-lē  “Par Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes likvidāciju un tās funkciju un uzdevumu nodošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departamentam”, no 1. jūnija Finanšu departaments, kā Rīgas valstspilsētas pašvaldības vadošā iestāde finanšu resursu pārvaldes nozarē, nodrošina arī pašvaldībai piekritīgo nodokļu un nodevas par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu administrēšanu un nosaka pašvaldības teritorijā esošo zemes vienību nekustamā īpašuma lietošanas mērķus.

Finanšu departamentā tika izveidotas atsevišķas struktūrvienības – Nekustamā īpašuma nodokļa pārvalde un Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, kas strādā departamenta direktora pakļautībā un veic likvidētās iestādes funkcijas.

Klientiem tika saglabāti līdzšinējie pakalpojumu un konsultāciju saņemšanas veidi:

  • Informatīvais tālrunis 80000850 (bezmaksas), +371 67105919 (zvaniem no ārzemēm)
  • Konsultācijas klātienē apkalpošanas centrā Terēzes ielā 5, Rīgā (tikai pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 80000850 vai 67026760)
  • Iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) iesniegšana e-pastā pip@riga.lv

No 2023. gada 1. jūnija mainīta kārtība elektroniskai saziņai un iesniegumu iesniegšanai e-adresē portālā www.latvija.gov.lv, t.i. turpmāk kā korespondences adresātu ir jāizvēlas Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departamentu (reģistrācijas Nr. 90000064250).

Tāpat no 2023. gada 1. jūnija mainīta kārtība administratīvo aktu – nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu apstrīdēšanas kārtībā, turpmāk privātpersonas tos varēs apstrīdēt Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departamenta direktoram.

Pārējo administratīvo aktu apstrīdēšanas kārtība nemainījās, kā līdz šim administratīvos aktus par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu vai maiņu var apstrīdēt Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departamenta direktoram, turpretim pārējos administratīvos aktus Rīgas domes priekšsēdētājam.

Iesniegumus par administratīvā akta apstrīdēšanu jāiesniedz Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departamentā Terēzes ielā 5, Rīgā,  LV-1012.