Zemsliekšņa iepirkumu plāns

Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes zemsliekšņa iepirkumu plāns 2023.gadam.

Preču piegādes, pakalpojumu vai būvdarbu iepirkumi, kuriem nepiemēro Publisko iepirkumu likumā noteikto kārtību, bet kuru paredzamā līgumcena ir 2000 (divi tūkstoši euro) vai lielāka, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

PUBLICĒJAMĀ DAĻA

Nr.

p.k.

Iepirkuma priekšmets Paredzamā līgumcena EUR (bez PVN) Iepirkuma veikšanas periods (gada ceturksnis I, II, III, IV)
1. Kondicionēšanas sistēmas apkope un remonts 9999 I cet.
2. Dokumentu iznīcināšanas pakalpojumi 4500 III cet.
3. Logu mazgāšanas pakalpojumi 4000 II cet.