Zemsliekšņa iepirkumu plāns

Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes zemsliekšņa iepirkumu plāns 2022.gadam.

Preču piegādes, pakalpojumu vai būvdarbu iepirkumi, kuriem nepiemēro Publisko iepirkumu likumā noteikto kārtību, bet kuru paredzamā līgumcena ir 1000 (viens tūkstotis euro) vai lielāka, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

PUBLICĒJAMĀ DAĻA

Nr.

p.k.

Iepirkuma priekšmets Paredzamā līgumcena EUR (bez PVN) Iepirkuma veikšanas periods (gada ceturksnis I, II, III, IV)
1. Dzeramā ūdens piegāde 3480 I cet.
2. Dokumentu iznīcināšanas pakalpojumi 2000 III cet.
3. Vadības sistēmu sertifikācija 3800 IV cet.
4. Logu mazgāšanas pakalpojumi 3000 II cet.
5. Grīdas seguma ķīmiskā tīrīšana 3000 IV cet.