Pakalpojumu novērtēšana

Lai noskaidrotu mūsu klientu apmierinātību ar sniegtajiem Pārvaldes pakalpojumiem, lūdzu,
novērtējiet pakalpojumus, ko esat saņēmuši no Pārvaldes.

Piesakies saziņai elektroniski Paldies par vērtējumu!

Apmierina

Nepmierina

NĪN atvieglojumi Paldies par vērtējumu!

Apmierina

Nepmierina

Konsultācijas par NĪN un veidlapas Paldies par vērtējumu!

Apmierina

Nepmierina

Izziņas par NĪN nomaksu Paldies par vērtējumu!

Apmierina

Nepmierina

NĪ lietošanas mērķa pieteikums Paldies par vērtējumu!

Apmierina

Nepmierina

Maksāšanas paziņojumu nosūtīšana Paldies par vērtējumu!

Apmierina

Nepmierina

NĪN samaksas termiņu pagarināšana Paldies par vērtējumu!

Apmierina

Nepmierina

Kļūdainie NĪN maksājumi Paldies par vērtējumu!

Apmierina

Nepmierina

NĪN parādu samaksa Paldies par vērtējumu!

Apmierina

Nepmierina